Kyky soveltaa, asenne ja persoona ovat rekrytoinnissa kokemusta tärkeämpiä

Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelman ensimmäinen väliseminaari järjestettiin maanantaina 11.6. Osuuspankin tiloissa Helsingin Vallilassa. Väliseminaarissa keskusteltiin headhuntingista, hyvästä rekrytoinnista ja itsensä johtamisesta.

Puhujina seminaarissa olivat Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sekä varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, Ralf Hermansson (Hermansson Partners Oy), Raija Kemiläinen (Leaderpoint Oy) sekä tutkijatohtori Hertta Vuorenmaa Aalto-yliopistosta. Isäntäyrityksen puolesta onnistuneesta mentoroinnista oli puhumassa Hanna Hartikainen (OP Vakuutus) sekä talent managementista Johanna Poskiparta (OP Ryhmä).

Osallistujien keskuudessa vilkasta keskustelua syntyi erityisesti rekrytointikonsultti Ralf Hermanssonin headhuntausta käsitellyt esitys.

Hermansson korosti esityksessään, että rekrytointitilanteissa harvoin kukaan on ylivoimainen tiedon osalta.

”Tietoa on niin paljon saatavilla, ettei se suinkaan aina ratkaise sitä, kuka työhön loppujen lopuksi palkataan. Kyky ajatella analyyttisesti ja nähdä kokonaisuuksia sen sijaan ovat peräänkuulutettavia asioita. Olennaista osaamista on kyky soveltaa tietoja ja taitoja uusissa tilanteissa. Jos jollakulla on erinomaiset neuvottelutaidot ja kyky käyttää niitä tilanteessa kuin tilanteessa – se on osaamista, jota arvostetaan ja kysytään”, hän kertoi.

Hermansson korosti, että osaamisen lisäksi myös henkilön persoona, asenne ja kokemus ovat tärkeässä roolissa rekrytointitilanteissa.

Keskustelu herätti seminaarin osallistujissa ajatuksia. Kysymyksiä kuultiin muun muassa siitä, painottuvatko tietyt persoonallisuuden ominaisuudet tietyissä työpaikoissa ja tilanteissa, ja onko rekrytoinnin ammattilaisen näkökulmasta eri toimialoilla ja yrityksissä ominaisuuksiltaan erilaisia johtajia. Pohdintaa herätti myös se, voiko ihminen rajattomasti muuttaa omaa persoonaansa.

Moni osallistuja oli sitä mieltä, ettei persoonaa voi muuttaa, mutta käyttäytymistään voi. Toimintatapojaan voi muuttaa koko ikänsä. Olennaista on tunnistaa ne osa-alueet itsessään, joita haluaa kehittää.

”Esimerkiksi juuri mentorointi ja valmennukset pureutuvat pohjimmiltaan juuri tähän asiaan ja siksi ne ovat erinomaisen hyödyllisiä työkaluja kelle tahansa, joka haluaa kehittää itseään ja osaamistaan”, Hermansson totesi.

Keskuskauppakamari järjestää naisjohtajien mentorointiohjelman nyt neljättä kertaa. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja hallituksiin. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai pohtia uravaihtoehtojaan.

Lisätietoja: Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelma