Osaamistason nosto seuraavan hallitusohjelman ytimeen – Keskuskauppakamari esittää korjaussarjaa

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen. Kuva: Liisa Takala.

Keskuskauppakamari esittää korjaussarjaa osaamistason laskuun ja vaatii, että seuraavan hallituksen ohjelman yhtenä kärkenä pitää olla osaamistason kääntäminen takaisin nousu-uralle. Suomessa tarvitaan suunnanmuutos, joka saadaan aikaan vahvistamalla perustaitojen opetusta, panostamalla oppimiseen tukeen, kehittämällä yksilöllisempää koulutuspolkua ja varmistamalla perusopetuksen riittävät resurssit. Keskuskauppakamari haluaa Suomen takaisin koulutuksen kärkimaaksi.

Keskuskauppakamarin mukaan osaamistason pitkään jatkunut heikko kierre on katkaistava ja niiden nostamisen tulee olla seuraavan hallitusohjelman ytimessä. Ilman nopeaa suunnanmuutosta Suomi ajautuu tilanteeseen, jossa osaajapula pahenee entisestään ja Suomi joutuu näivettymisen tielle.

”Oppimistulosten lasku on ollut nähtävissä eri mittauksissa jo käytännössä kahden vuosikymmenen ajan. Meillä on käsissä valtava ongelma, jonka ratkaisemiseen seuraavan hallituksen pitää tarttua toden teolla”, painottaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Erityinen huoli liittyy nimenomaan luku- ja laskutaidon heikentymiseen, joiden pohjalle käytännössä muukin oppiminen rakentuu. Oppimistulosten lasku ilmenee selkeästi muun muassa PISA-tutkimuksesta, matematiikan osaamista mittaavasta TIMSS-tutkimuksesta ja myös puolustusvoimien P1-kokeen tulokset osoittavat matemaattisen ja kielellisen päättelyn osaamisen heikentyneen.

”Koulutusjärjestelmän pitää tuottaa kovatasoista osaamista, jolle on yrityksissä käyttöä ja jolla pärjätään globaalissa kilpailussa. Jotta tämä on mahdollista, pitää jo perusopetuksessa saada hyvät valmiudet jatkaa koulupolulla eteenpäin. Suomalaiset yritykset kärsivät vakavasta osaajapulasta, eikä helpotusta ole nähtävissä lähitulevaisuudessa. Jos emme saa koulutus- ja osaamistasoa nostettua, tulee osaajapula pahenemaan tulevaisuudessa”, sanoo Valtonen.

Panostukset perusasioihin – varmistetaan osaamisen kehittyminen

Vaikka osaamistason laskuun ei tiedetä selkeitä syitä, pitää korjaaviin toimenpiteisiin käydä Valtosen mukaan nopeasti ja määrätietoisesti. Keskuskauppakamarin esittämä korjaussarja toisi panostuksia perusasioihin sekä työkalut osaamisen kehittymisen seurantaan, jotta voidaan varmistaa riittävät tiedot ja taidot jokaiselle.  

”Tarvitaan sarja toimenpiteitä, jotka yhdessä tuottavat toivotun lopputuloksen. Meidän ratkaisumme rakentuu sen varaan, että vahvistetaan perustaitojen opetusta, parannetaan oppimisen tukea, kehitetään yksilöllisempää koulupolkua ja seurataan tarkemmin osaamisen kehittymistä koulupolun aikana”, sanoo Valtonen.  

Keskuskauppakamarin ratkaisut

1. Siirrytään malliin, jossa siirtymä esiopetuksesta alkuopetukseen on joustavaa ja tapahtuu lasten syntymävuosien sijaan lasten valmiuksien perusteella. 
 
2. Vahvistetaan perustaitojen, kuten lukemisen ja matematiikan, opetusta ja säilytetään perusaineissa systemaattinen toistoihin perustuva oppiminen. 
 
3. Perusopetuksen rahoitus tulee säilyttää riittävällä tasolla. Riittävät tukitoimenpiteet voidaan varmistaa vain riittävien resurssien avulla. Yleissivistävän koulutuksen rahoitus suhteessa bruttokansantuotteeseen laski 90-luvun lamassa ja jäi pysyvästi neljänneksen alemmalle tasolle.   

4. Vahvistetaan kolmiportaista tukea, jolla varmistetaan, että jokainen tukeen oikeutettu lapsi ja nuori saa hänelle kuuluvan tuen.  
 
5. Varmistetaan perusopetukseen vähimmäisosaamisen kriteerit riittävän monen vuosiluokan loppuun, jotta oppimisen taso voidaan varmistaa pitkin koulupolkua. Näin ehkäistään ongelmien kasautuminen perusopetuksen loppuvaiheeseen hankaloittamaan koulutuspolulla etenemistä. 

Keskuskauppakamari on koostanut ratkaisuja Suomen uudistamiseksi kilpailukykyiseksi ja hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi, joka toimii vastuullisesti ja kasvaa kestävästi.

Kategoriat:Osaaminen, Koulutus, Politiikka, Mikko Valtonen