Päästökaupan heikennys vaikuttaisi hintoihin vain vähän, mutta olisi suuri lommo Euroopan irtautumiselle fossiilista

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund.

Keskuskauppakamari ei pidä EU:n päästökaupan keskeyttämistä tai päästöoikeuksien lisäämistä markkinoille järkevänä, sillä vaikutus sähkön hintaan olisi pieni, mutta vahinko toimiville päästömarkkinoille suuri. Keskuskauppakamarin mukaan Suomen ei kannata ajaa EU-toimia, jotka heikentävät markkinaehtoista irtautumista fossiilista. Sähkön hinnan nousu johtuu fossiilisten polttoaineiden kallistumisesta.

Keskuskauppakamari ei pidä päästöoikeuksien lisäämistä tai päästökaupan keskeyttämistä järkevänä vastauksena sähkön hintojen nopeaan nousuun. Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkisen mukaan ajatus on huono kolmesta syystä. 
 
”Sähkön hinnan nousu on todellinen ongelma kotitalouksille ja yrityksille. EU:n päästökaupan keskeyttämisen tai päästöoikeuksien lisäämisen vaikutus sähkön hintaan olisi kuitenkin pieni, mutta lommo toimiville päästömarkkinoille suuri. Nopea keskeytys ei myöskään ole käytännössä mahdollista”, sanoo Säkkinen. 

Sähkön hinnan nousu johtuu niukkuudesta fossiilissa polttoaineissa, erityisesti kaasussa. Syynä on Venäjän hyökkäyssota, Venäjän kaasutoimitusten ehtyminen Eurooppaan ja sitä seurannut kaasun hinnan moninkertaistuminen. 

”Ilman päästökauppaakin sähkön hinta olisi nyt korkealla. Siten myös päästöoikeuksien lisääminen markkinoille vaikuttaisi hintoihin vain vähän”, sanoo Säkkinen. Kaikki lisätyt päästöoikeudet eivät myöskään näkyisi sähkön hinnassa, sillä alennuksesta voitaisiin ostaa päästöoikeuksia varastoon tulevien hinnannousujen varalle. 

Päästökaupan vaikutus sähkön hintaan EU:ssa on keskimäärin noin 20 euroa megawattitunnilta, kun päästöoikeuden hinta on 90 euroa ja sähköntuotannon keskipäästöt 229 grammaa hiiltä kilowattitunnilta. Hetkinä, jolloin maakaasu tai kivihiili määrittää hintaa, vaikutus voi olla 30–90 euroa megawattitunnilta. Selvästi suurin osa sähkön hinnasta määräytyy kuitenkin nyt tarjonnan niukkuuden, ei päästökaupan ehdoilla. 

Päästökaupan heikennys vaikuttaisi siis vain vähän tulevan talven energianhintoihin. Lommo ilmastotoimille ja Euroopan irtautumiselle fossiilisista olisi suuri, sillä se loisi epävarmuutta päästömarkkinan toimivuudesta.  ”Jos markkinoihin puututaan nyt, miksei toistekin. Energiainvestointeja tehdään kymmenien vuosien aikajänteellä ja tällainen epävarmuus olisi niille myrkyllistä”, Säkkinen sanoo. 
  
Säkkinen korostaa, että toimiva päästömarkkina on Suomen kannalta erityisen tärkeä, sillä se puskee Eurooppaa irti energian hintoja nostavista fossiilisista polttoaineista. 
 
”Vaikka meillä sähkö on jo lähes päästötöntä, suomalaiset kotitaloudet ja yritykset kärsivät nyt Keski-Euroopan kaasuriippuvuudesta. Suomen ei kannata ajaa EU-toimia, jotka heikentävät markkinaehtoista irtautumista fossiilista. Investoinnit puhtaaseen energiaan ovat tärkein lääke tulevien energiakriisien ehkäisemiseksi”, Säkkinen sanoo.

EU-komissio on esittänyt päästöoikeuksien vapauttamista päästökaupan markkinavakausvarannosta osana RePowerEU-pakettia. Säkkinen muistuttaa, että esityksen tavoite on kuitenkin rahoittaa energiainvestointeja, ei vaikuttaa sähkön hintaan. 

”EU:n päästökaupan keskeytys ei ole nyt käytännössä edes mahdollista, koska sille ei ole lainsäädännössä pykäliä. Kokonaan uuden EU-lainsäädännön laatiminen vaatisi komission, jäsenmaiden ja parlamentin yhtenäisyyttä ja veisi aikaa”, sanoo Säkkinen. 

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:Politiikka, Energia, Teppo Säkkinen