Mentorointiohjelmassa vahvistetaan omia johtamisen valmiuksia

22.09.2020
Eva-Riitta Simonsson

Uusimmat

Foibe Oy:n toimitusjohtaja Ulla Broms antoi vinkkejä aktoreille naisjohtajien mentorointiohjelman avausseminaarissa 7.9.2020.

Johtajapositioissa työskentelevät pääsevät jälleen sparraamaan toisiaan ja murtamaan lasikattoja, kun Keskuskauppakamarin kuudes naisjohtajien mentorointiohjelma käynnistyy. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan, pohtia uravaihtoehtojaan ja verkostoitua.

”Tavoitteena on tasoittaa naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin, murtaa lasikattoja ja vähentää kiintiölainsäädännön tarvetta. Haluamme muodostaa verkostoja ja antaa onnistuneita oppimiskokemuksia ja elämyksiä ohjelmaan osallistuville. Haluamme myös tutustuttaa mentoreita johtajanaisten arjen haasteisiin ja löytää ratkaisuja niihin”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen.

Ohjelman aloittaa 29 aktori-mentoriparia, jotka tapaavat toisiaan noin kahdeksan viikon välein kahdenkeskisissä tapaamisissa. Ohjelmaan kuuluu neljä seminaaria, joissa paneudutaan uratavoitteisiin, henkilökohtaiseen kehittymiseen, vaikuttamiseen ja viestintään.

Miten mentorointiohjelmasta saa eniten irti?

Mentorointiohjelman aloitusseminaarissa 7.9.2020 Foibe Oy:n toimitusjohtaja Ulla Broms antoi aktoreille vinkkejä mentorointiohjelmaan jo osallistuneen näkökulmasta. Broms sanoi mentorointiohjelman olevan kutsu matkalle, jonka perustana on oma hyvinvointi ja jonka tärkein anti on omien vahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen.

Aico Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juho Lipsanen piti puheenvuoron onnistuneeseen mentorointiprosessiin mentorin näkökulmasta. Lipsanen muistutti, että jokaiseen keskusteluun on aktorin valmistauduttava huolella, mutta etenkin on varattava aikaa toimenpiteille tapaamisten jälkeen. Hyvät ideat nimittäin lässähtävät nopeasti, jos arjessa ei ole aikaa tarttua niihin.

Mentorille Lipsanen antoi vinkkejä: ole avoin ja rehellinen, haasta aktoria rohkeasti ja puhu suoraan. Älä tyydy helppoihin ja itsestään selviin vastauksiin aktorilta.

Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä

Aktorit ja mentorit pääsivät seminaarissa jakamaan tunnelmia siitä, mitä ohjelmalta odottavat. Moni aktori nosti tärkeänä tavoitteena verkoston laajentamisen oman toimialan ulkopuolelle ja vertaistuen saamisen. Oman johtajuuden kehittäminen tuli tärkeänä teemana esiin: aktorit toivovat saavansa tukea johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyyn sekä suuntaa oman johtajuuden kehittämiseen.

Monta kertaa seminaarissa nousi esiin, että tärkeintä johtamisessa on johtaa omalla persoonallaan. Mentorointiohjelmaan osallistumisen kautta voikin parantaa itsetuntemusta ja kehittää tapaa tehdä työtä omalla persoonallaan. Oma kasvu ja kehitys on Bromsinkin mukaan tärkeä tavoite ohjelmaan osallistumisessa – ei siis pelkästään uuden työpaikan tai hallituspaikan löytäminen.

Keskuskauppakamari seuraa ohjelman jälkeenkin, mitä vaikutuksia ohjelmalla on ollut aktorien elämään ja uraan.

Kiinnostaako naisjohtajien mentorointiohjelma? Katso lisätietoja osoitteesta naisjohtajat.fi tai ota yhteyttä: naisjohtaja@chamber.fi. Seitsemäs naisjohtajien mentorointiohjelma alkaa loppuvuonna 2021 ja haku ohjelmaan avautuu kesän 2021 alussa.

Eva-Riitta Simonsson

Markkinointikoordinaattori

+358 9 4242 6260

Kategoriat:Naisjohtajat

Katso aiheesta