Neljä yhtiötä tarjoaa asiantuntemustaan hiilijalanjäljen laskentaan

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.

Keskuskauppakamari suosittelee neljää yhtiötä organisaatioiden hiilijalanjäljen laskentaan. Yhtiöt ovat AFRY (ent. Pöyry), CO2Esto, Gaia Consulting ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Hiilijalanjäljen laskenta on olennainen osa Keskuskauppakamarin viime marraskuussa lanseeraamaa Ilmastositoumusta. Ilmastositoumuksessa organisaatiot määrittelevät ensin nykyiset päästönsä ja laativat sen jälkeen toimenpidesuunnitelman keinoista, joilla ne pyrkivät hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Päästövähennysten edistymisestä raportoidaan vuosittain Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnalle, joka myöntää käyttöoikeuden Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöön.

”Kaikki Keskuskauppakamarin suosittelemat yhtiöt ovat tehneet päästölaskentaa jo vuosia, ja niiden osaaminen ilmastokysymyksissä on kiistatonta. Ilmastositoumuksesta kiinnostuneet organisaatiot voivat pyytää yhtiöiltä tarjouksia ja valita niistä sopivimman tukemaan päästöjen laskennassa”, kertoo vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen Keskuskauppakamarista.

Keskuskauppakamari jatkaa päästövähennyskoulutuksia 22.9. Helsingissä ja 23.9. etänä. Lisäksi se järjestää Ilmastositoumusta koskevia tietoiskuja verkkotapahtumina 16.9., 21.10. ja 25.11.

Lisätietoja:

Kategoriat:Ilmasto, Vastuullisuus, Eero Yrjö-Koskinen