Turvallinen ja anonyymi whistleblowing-ilmoituskanava

Keskuskauppakamarin avainasiakaspäällikkö Mirva Monti. Kuva: Olga Poppius.

Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023 Suomessa. Ilmoittajansuojelulaki velvoittaa laajalti yrityksiä sekä julkisen puolen organisaatioita ottamaan käyttöön tietoturvallisen ja sisäisen whistleblowing-ilmoituskanavan. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista kertoa havaitsemistaan väärinkäytöksistä, lain rikkomuksista tai epäeettisestä toiminnasta luottamuksellisesti ja turvallisesti eteenpäin organisaatiossa valtuutetuille henkilöille.

Ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on suojata tapahtuneista väärinkäytöksistä ilmoittavan asemaa. Mihinkään vastatoimiin ei havainnoistaan tai epäilyksistään kertovaa kohtaan voi ryhtyä organisaatioissa. Ilmoituskanava voidaan tarjota käyttöön henkilöstölle ja sidosryhmille myös täysin anonyymina ratkaisuna. Lain vaatimusten, kuten ilmoittajien henkilötietojen salaamisen ja ilmoituskanavalle asetettujen vaatimusten näkökulmasta on tärkeää varmistaa valitun kanavan ja koko käsittelyprosessin tietoturva- sekä tietosuojataso.

Isommilla organisaatioilla on jo kiire ilmoituskanavan kanssa, sillä yli 250 henkilöä työllistävillä tulee kanava olla käytössä jo viimeistään 31.3.2023. Muilla yli 50 henkilöä työllistävillä organisaatioilla kanava tulee olla käytössä viimeistään 17.12.2023. Sellaisilla finanssisektorin tai rahanpesusääntelyn soveltamisalaan kuuluvilla toimijoilla, joilla on jo nykyisin velvollisuus ylläpitää sisäistä ilmoituskanavaa, on velvollisuus perustaa lain mukainen ilmoituskanava työntekijämäärästä riippumatta.

Stop väärinkäytöksille, pelolla johtamiselle ja vastatoimille!

Euroopan komission mukaan petoksista, korruptiosta ja muusta laittomasta toiminnasta johtuviin tulonmenetyksiin liittyvän riskin arvioidaan olevan pelkästään EU-tasolla 179–256 miljardia euroa. Huonoa käytöstä, taloudellisia väärinkäytöksiä ja korruptioskandaaleja löytyy maailman ihan joka nurkasta ja jopa keskiöstä.

Maailmaa on hätkähdyttänyt viime vuoden puolella julkaistu BBC:n dokumentti korruptiosta ja häirinnästä YK:n sisällä. Omalla nimellään väärinkäytöksistä eteenpäin ilmoittaneet ovat joutuneet erilaisten vastatoimien kohteeksi ja useat heistä on myös irtisanottu työstään. Maailmanjärjestön kokonaisbudjetti on yli 60 miljardia. Järjestön päämääränä on toimia rauhan, tasa-arvon ja ihmisarvon puolesta. Suomessakaan ei vahingolliselta toiminnalta vältytä, mutta Euroopassa, etenkin Italiassa ja maailmalla laajemmin, ongelmana ovat rikollisjärjestöt, mafia, korruptio, rahanpesu ja rikollisten harjoittamat väkivaltaiset kostotoimenpiteet. Väärinkäytöksistä ilmoittaminen omalla nimellä ei ole itsestäänselvyys.

Suomessa Työterveyslaitoksen mukaan jopa yli 100 000 ihmistä kokee joutuvansa kiusaamisen kohteeksi työpaikallaan. Stressiä, arvoristiriitaisia ja hankalia tilanteita voi syntyä, jos esimerkiksi oman esihenkilön havaitaan toimivan jollain tapaa väärin tai epäeettisesti. Ongelmista voi olla todella vaikeaa kertoa eteenpäin organisaatiossa omalla nimellään ilman vastatoimien pelkoa. Melko usein esiin nousee keskustelua siitä, voivatko ilmoituskanavat toimia kiusaamisen välineinä yhteisöissä. Tämä pelko on kuitenkin osoittautunut tutkimusten mukaan perättömäksi. Keskuskauppakamari on tutkinut asiaa mm. ”Vasikointia vai välittämistä” -selvityksessään. Väärinkäytöksistä ilmoittamisen taustalta löytyy tutkitusti usein vahva oikeudentaju, asiantuntijuus ja korkea työmoraali.

Anonyymit ilmoituskanavat ja lainsäädäntö edistävät turvallisuutta, läpinäkyvyyttä, eettisyyttä, vastuullista johtamista ja kulttuuria organisaatioissa. Ilmoituskanavien avulla on johdon mahdollista ennakoida ja torjua vakaviakin taloudellisia riskejä ja mainehaittoja ennen kuin asiat pääsevät eskaloitumaan.

Keskuskauppakamarin turvallinen ja anonyymi Ilmoituskanava

Keskuskauppakamarin ilmoituskanava.fi -palvelu tarjoaa SaaS-palveluna ilmoittajansuojelulain mukaisen, luotettavan riskien- ja maineenhallinnan työkalun kaikenkokoisille organisaatioille. Kanava mahdollistaa anonyymin väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta ilmoittamisen ja ilmoitusten käsittelyn helppokäyttöisesti ja turvallisesti. Palvelun tietoturva- ja tietosuojaratkaisut ovat keskeisessä roolissa lain vaatimusten noudattamisen ja ilmoitusten tekijöiden anonymiteetin varmistamisen näkökulmasta. Kaikki luottamukselliset ilmoitukset henkilötietoineen palvelussamme salataan vahvasti. Ilmoitusten salausta ei voi purkaa tai muuttaa mitenkään jälkeenpäin. Keskuskauppakamari ei näe ilmoituksia, jotka liikkuvat ilmoittajan ja organisaation välillä. Palvelu on mahdollista tarjota myös Tor-verkossa. 

Palvelun tietoturvatasoa mitataan ja varmistetaan neljä kertaa vuodessa, suomalaisen kyberturvallisuuden hallintaan erikoistuneen kyberhyökkäysyhtiö, Silverskin Information Security Oy:n toimesta. Noudatamme alan standardeja ja parhaita käytänteitä tietoturvatyön laadunvarmistamisessa. Palvelu tuotetaan ja ylläpidetään Suomessa. Palvelun tuotannon palvelimet sijaitsevat Suomessa UpCloud Oy:n konesaleissa, jotka täyttävät tiukat tietoturva- (ISO 22301, ISO 27001) ja myös ympäristövaatimukset (ISO 14001, ISO 50001). 

Tietoturvallisen verkkopalvelun lisäksi Keskuskauppakamari on tukena ilmoituskanavien käyttöönotossa organisaatioissa. Ilmoituskanavan rakentamisen ja asiakaspalvelumme tuen lisäksi järjestämme säännöllisesti tietoiskuja ja koulutuksia, joissa kerromme mm. lain velvoitteista organisaatioille, ilmoitusten lainmukaisesta käsittelyprosessista, ilmoituskanavasta ja vastuullisuudesta viestimisestä henkilöstölle sekä sidosryhmille. Tervetuloa mukaan näihin kaikille avoimiin tapahtumiimme. Jo toista sataa vastuullista edelläkävijäorganisaatiota eri toimialoilta luottavat Keskuskauppakamarin ilmoituskanava-palveluun. Kiitos asiakkaillemme luottamuksesta!

Ilmoituskanavan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa

Tutustu palveluumme osoitteessa ilmoituskanava.fi ja varaa palvelun esittely. Voit myös varata palvelun ja tarjouksen Teams-esittelyn sitoumuksetta suoraan varauskalenteristani tästä.

Tilauksen saatuamme järjestämme kaksi noin tunnin kestoista palaveria ilmoituskanavan rakentamisen tiimoilta asiakkaan kanssa. Tämän ja asiakkaan oman sisäisen prosessin suunnittelun jälkeen on ilmoituskanava valmis julkaistavaksi.

Mirva Monti

Avainasiakaspäällikkö

+358 44 525 8050

Kategoriat:Vastuullisuus, Ilmoituskanava, Mirva Monti