Keskuskauppakamarin suuri veroselvitys 2018

Suuri veroselvitys 2018 – yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina

Yritykset ovat keskeisessä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja ylläpitäjinä. Yritykset pyörittävät yhteiskunnan rattaita luomalla työpaikkoja sekä tarjoamalla palveluja ja tuotteita kaikilla elämän osa-alu-eilla. Sen lisäksi yritysten merkitys julkisten palvelujen tarjoamisessa on elintärkeä, sillä julkisia palveluja rahoitetaan yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla. Ilman yrityksiä hyvinvointivaltiolta putoaisi pohja.

Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamises-sa. Selvityksessä tarkastellaan yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Selvitys sisältää veroja, jotka jäävät yritysten kustannuksiksi (esimerkiksi yhteisövero) sekä veroja, jotka yritys tilittää edelleen (esimerkiksi ar-vonlisävero).