EU22-liikenne; Kirjallinen käsittely, e-kirjeluonnos komission ehdotus liikenteen poikkeussäädöksiksi

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida e-kirjeluonnosta. Keskuskauppakamarilla ei ole kommentteja esitettyyn Suomen kantaan.

Kiitos ministeriölle siitä, että liikennesektorin lainsäädäntöä lähdettiin muuttamaan COVID 19- tilanteeseen sopeutumiseksi. Haluaisimme kuitenkin ilmaista huolen siitä, että kansallista lainsäädäntöä valmisteltiin samanaikaisesti, kun komissio valmisteli omaa lainsäädäntöehdotustaan samasta aihepiiristä.

DG MOVE lähestyi jäsenmaita 27.3 nostamalla esiin niitä liikennesektorin alueita, joissa toimia tarvitaan (täydennettynä 3.4.2020 julkaistulla listauksella). Kansallista valmistelua ja Suomen toimimista sisämarkkinoilla olisi parantanut tieto siitä, että EU-tasollakin edetään nopeassa aikataulussa lainsäädäntöaloitteiden osalta, joilla on myös suora vaikutus Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. Tämä olisi osaltaan myös estänyt sellaisen tilanteen syntymistä, jossa edellä mainittuun DG MOVEn kirjeeseen perustuvat aloitteet, jotka annettiin lainsäädäntöehdotuksina 29.4 ovat mahdollisesti ristiriidassa jo eduskuntaan menneen kansallisen paketin kanssa.