Keskuskauppakamarin lausunto kansalaisuuslain muuttamisesta

Jalankulkijoita suojatiellä. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta kansalaisuuslain muuttamisesta. Keskuskauppakamari antaa lausuntonsa, sillä esityksellä on vaikutuksia kansainvälisen työvoiman liikkuvuuteen ja edellytyksiin sitoutua suomalaisiin yrityksiin rakentamaan työuraa. Tarve täsmentää esimerkiksi ulkomaanpäivien laskutapaa on ymmärrettävä, mutta kokonaisuudessaan esitetyt muutokset lainsäädäntöön eivät Keskuskauppakamarin näkökulmasta vaikuta oikeasuuntaisilta.

Kansalaisuuslain muutosehdotukset koskevat kansalaistamiseen vaadittavaa asumisaikaa. Asumisaika nostettaisiin viidestä kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu.

Keskuskauppakamari katsoo, että asumisajan pidentäminen on haitaksi onnistuneelle kotoutumiselle ja pitkäjänteiselle sitoutumiselle suomalaisille työmarkkinoille. Kiinnittyminen uuteen kotimaahan tapahtuu parhaiten osallisuuden vahvistamisen kautta. Vaikka Suomessa asuvalla onkin paljon oleskelulupaan sisältyviä oikeuksia, rajoittuvat poliittiset oikeudet ulkomaan kansalaisen kohdalla. Kansalaisuuden saaminen on myös keskeinen keino juurruttaa uusia tulijoita Suomeen ja rakentaa luottamusta siihen, että elämää ja työuraa kannattaa pitkäjänteisesti rakentaa täällä eteenpäin. Haitalliset vaikutukset voivat ulottua myös halukkuuteen kehittää suomen kielen taitoa.

Lisäksi asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää vähennettäisiin. Monen suomalaisen, kansainvälisillä markkinoilla toimivan yrityksen työllistämän erityisasiantuntijan työnkuvaan kuitenkin kuuluu runsaasti matkustamista, eikä työnsä tekemisestä saisi rangaista kansalaisuuden asumisaikaa laskettaessa. Siksi suomalaiselle työnantajalle ulkomailla tehty työ ja suomalaiseen tutkintoon kuuluvat ulkomaanjaksot tulisi katsoa hyväksyttäviksi poikkeuksiksi.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että Suomi käy koko ajan tiukentuvaa kilpailua osaajista. Saksassa on juuri helpotettu kansalaisuuden hakemisen ehtoja uudella lainsäädännöllä. Vähintään Suomessa kouluttautuminen ja työn tekeminen tulisi vaikuttaa vaadittavaan asumisaikaan sitä selvästi lyhentävästi.

Suvi Pulkkinen

Johtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuutto

+358 50 404 1810

Kategoriat:Osaaminen, Työelämä, Suvi Pulkkinen