Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Uuden kerrostalon julkisivu. Kuvituskuva.

Keskuskauppakamari kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa.

Maapohjan kiinteistöveron alaraja on nykyisin 0,93 %. Esitetty korotus, 0,37 prosenttiyksikköä, merkitsee lähes 40 %:n korotusta nykyiseen alarajaan. Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että kyseessä on merkittävä kertakorotus. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan myös nopealla aikataululla 1.1.2024 eikä siihen ole ehdotettu siirtymäaikoja.

Muutos edellyttää maapohjaan sovellettavan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Keskuskauppakamari pitää tätä rakenteellista muutosta perusteltuna, koska se tuo lisää joustavuutta kunnille.

Korotus saattaa olla nykyisessä suhdannetilanteessa ongelmallinen pääkaupunkiseudun kunnissa, koska niiden on kiinteistöverolain 12 b §:n perusteella määrättävä rakentamattomille rakennuspaikoille korotettu veroprosentti, jonka on oltava vähintään 3 % yleistä veroprosenttia korkeampi. Näin ollen rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti olisi vähintään 4,30 %. Korotuksen voimaantulon ajankohta on erityisen huono nykyisessä suhdannetilanteessa, jossa rakennushankkeita on aloittamatta saaduista luvista huolimatta.

Tomi Viitala

Johtava veroasiantuntija

+358 45 7731 2025

Kategoriat:Verotus, Tomi Viitala