Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta (TEM/1922/03.01.01/2018)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksen muotoon kirjoitetusta luonnoksesta palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamiseksi. Keskuskauppakamari lausuu asiasta seuraavaa.

Esityksen tarkoituksena lisätä kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen perusteettomien maarajoitusten poistamisesta liittyvä valvonta. Asetuksella pyritään puuttumaan geoblokkaukseen ja torjumaan asiakkaiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää.

Keskuskauppakamari kannattaa ehdotusta. Valvonnan kohteena olisivat muun muassa ulkomaiset verkkokaupat, joita kuluttaja-asiamies valvoo jo nyt voimassa olevien toimivaltuuksiensa nojalla. Ehdotettu toimivallan laajennus ei sisällä elinkeinonharjoittajien välisten suhteiden valvontaa.