Lausunto valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Asetusluonnos liittyy laajakaistarakentamisen tukemiseen niin, että lähtökohtaisesti kunnat osallistuisivat laajakaistatukihankkeiden kustannuksiin 33 prosentilla, mutta lain kautta mahdollistettaisiin, että osa kunnista voisi osallistua hankkeeseen maksamalla 8 tai 22 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos osallistuminen muuten aiheuttaisi kunnalle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen.

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat keskeisiä elementtejä hyvin toimivassa tietoyhteiskunnassa. Digitalisaatio ja sen edistäminen edellyttää laadukkaita ja toimivia tietoliikenneverkkoja. On koko suomalaisen yhteiskunnan intressissä taata kaikille niin kansalaisille kuin myös yrityksille mahdollisuus hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita, minkä toteuttamisessa toimivilla laajakaistayhteyksillä on tärkeä rooli. Yhteyksien rakentamisen tulee kuitenkin perustua aitoon markkinoilta ilmenevään tarpeeseen ja kysyntään. Keskuskauppakamari katsoo, että yhteydet tulee toteuttaa teknologianeutraalisti ja teleyritysten kanssa markkinalähtöisesti.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla valtioneuvoston asetusluonnoksella on tarkoitus myös säätää nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta.

Luonnoksessa on ehdotettu, että luovuttaisiin nopean laajakaistayhteyden symmetrisyydestä, mikä on kannattava asia. Kotitaloudet käyttävät laajakaistaliittymiä tietoliikenteen näkökulmasta epäsymmetrisesti, eli käytännössä kotitaloudesta lähtevää liikennettä on vähän verrattuna saapuvaan liikenteeseen. Näin siitä huolimatta, että koronaepidemia on lisännyt lähtevää liikennettä kotitalouksista esimerkiksi videokokouksien kautta.

Sen sijaan ehdotetut laajakaistayhteyden nopeudelle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät ole teknologianeutraaleja. Toteamme, että asetuksessa tulisi paremmin huomioida teknologianeutraalius. Asetuksen tulisi mahdollistaa 5G-teknologian ja kehittyvän mobiililaajakaistateknologian hyödyntäminen myös muualla kuin kasvukeskuksissa. Nyt asetusluonnos ohjaa valitsemaan kiinteän laajakaistan. Herää kysymys miksi vähimmäisnopeuksia ehdotetaan määriteltäväksi asetusluonnoksessa?

Luonnoksesta ei myös käy ilmi, miten ehdotettuihin vähimmäisnopeuksiin on päädytty. Ehdotamme, että ennen kuin päätetään tietyn suuruisista vähimmäisnopeuksista ja ylipäänsä tarve määritellä niitä asetuksella, asia arvioitaisiin uudelleen.

Aalto-Setälä Minna

Minna Aalto-Setälä

Johtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatio

+358 44 032 0054

Kategoriat:Lainsäädäntö, Minna Aalto-Setälä