MEN 12/2018: Mainos vai toimituksellista aineistoa

Lausunto: MEN 12/2018
Yritys:        Ampparit Oy
Lausuntopyynnön kohde: Muropaketti.com-verkkosivuilla olleet kirjoitukset
Lausunto:  Ei toimivaltaa

MAINOS VAI TOIMITUKSELLISTA AINEISTOA

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Esitetyn selvityksen perusteella kirjoitukset olivat toimituksellista aineistoa, minkä vuoksi neuvostolla ei ole toimivaltaa antaa asiassa lausuntoa.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä verkkosivulla julkaistuista artikkeleista. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan artikkeleista ei tarpeeksi selvästi käy ilmi, että ne ovat mainoksia. Maininta yhteistyöstä ei ole riittävä erottamaan mainontaa muusta toimituksellisesta sisällöstä. Artikkelit muistuttavat toimituksellista sisältöä. Lausunnon pyytäjän mukaan artikkelit paljastaa mainoksiksi vain Hintaopas.fi -palveluun ohjaavat linkit, joiden lopussa on ”ref=61398” merkintä, joka tarkoittaa, että artikkeleissa on käytetty Affiliate-mainontaa.

Lausuntopyynnön kohde      

Verkkosivuilla muropaketti.com on julkaistu kolme artikkelia Black Friday -tarjouksista. Artikkeleissa on useita linkkejä Hintaopas.fi -palvelun verkkosivuille artikkeleissa viitattuihin tuotteisiin. Artikkeleiden loppuun on lisätty teksti kursiivilla: ”Tämän jutun hintatietoihin viittaavat linkit johtavat Hintaopas-palveluun, jonka kanssa Muropaketti toimii yhteistyössä”. Artikkeleiden lopussa on Muropaketin hintavertailu artikkeliin liittyvistä tuotteista. Hintavertailun oikeassa yläkulmassa on merkintä ”Yhteistyössä Hintaopas” ja Hintaopas-logo.

Artikkelit:

  1. Black Friday -alennuksessa myös uusimpia komponentteja – tarkan euron ostajalle löytyy nyt valinnanvaraa
  2. Black Fridayn alepuhelimet – Kovia prosentteja, kiinnostavia malleja
  3. Black Friday pudotti pelinäyttöjen hintoja, myös oheislaitteissa kovia tarjouksia

Ampparit Oy:n vastaus

Artikkeleiden julkaisemisen aikaan Muropaketti.com oli Otavan Uudet Liiketoiminnat Oy:lle kuuluvan Ampparit Oy:n tuote. Muropaketin toimitus julkaisi Black Fridayn aikana kolme toimituksellista artikkelia, joissa toimitus kokosi yhteen sivuston kohderyhmän kannalta keskeisten tuotealueiden merkittävimpiä Black Friday -tarjouksia ja tuotteiden hintakehityksiä. Jutut toteutettiin toimituksen oman harkinnan mukaan eikä päätäntävaltaa annettu toimituksen ulkopuolelle.

Tasapuolisuus ja kattavuus olivat tärkeitä kriteereitä, kun juttuihin valittiin tuotteita ja tuoteryhmiä. Ei siis kerrottu vain yhden valmistajan tai yhden kaupparyhmän tarjoustuotteista, vaan pyrittiin tiiviisti mahdollisimman monipuolisiin esityksiin. Jutuissa ei suoranaisesti kannustettu ostamaan mitään eikä niistä ohjattu kävijöitä suoraan yhdenkään verkkokaupan sivustolle. Toimitus halusi näillä jutuilla noteerata tietotekniikan, mobiilituotteiden ja oheislaitteiden vuoden tärkeimmän myyntipäivän tapahtumia.

Muropaketilla on ollut oma hintaseurantapalvelu Muropaketin Hintavertailu, johon Hintaopas.fi on toimittanut tarvittavan datan. Muropaketin Hintavertailu -järjestelmästä hintatiedot ja listauksiin johtavat linkit ovat olleet suoraan toimituksen poimittavissa.

Jutut olivat lukijan ymmärrettävissä klikkaamatta yhtään linkkiä. Linkeistä oli kuitenkin tarvittaessa pääsy ajantasaisen hintaseurannan ääreen Hintaopas.fi:n sivustolle. Näiden linkkien lisäksi jutuissa linkattiin Muropaketin aiemmin julkaisemiin testeihin ja vertailuihin, jos valitut tuotteet olivat olleet niissä mukana.

Toimituksen kannalta reaaliaikaisten hintatietojen käyttö on ollut merkittävää lukijapalvelua, koska huomattava osa sivuston sisällöstä käsittelee tietotekniikan sekä mobiili- ja pelilaitteiden tuoteuutuuksia, ja hinnat ovat näiden tuotteiden uutisoinnin yhteydessä relevanttia tietoa. Hintaopas.fi on tällä hetkellä ainoa Suomessa toimiva hinta- ja tuotevertailupalvelu, joka tarjoaa hintatiedot läpinäkyvästi kaikilta Suomeen toimittavilta tämän alan verkkokaupoilta – ei siis vain niiltä, jotka maksavat omien hintatietojensa listaamisesta, kuten moni vastaava alan toimija tekee.

Muropaketilla oli vuoden 2017 aikana myös kaupallista yhteistyötä Hintaoppaan kanssa. Siihen kuului kiinteitä näkyvyyksiä sivustolla ja esimerkiksi natiiviartikkeleita. Kaikissa kaupallisissa sisällöissä yhteistyö merkittiin asianmukaisesti. Esimerkkinä joulukuun lopussa julkaistu Hintaopas.fi:n natiiviartikkeli:

https://muropaketti.com/yhteistyokampanjat/nain-loydat-joulualen-ja-tammialen-parhaat-tarjoukset/

Kantelun kohteena olevat artikkelit eivät olleet natiiviartikkeleita, vaan ne olivat puhtaasti toimituksellisia sisältöjä. Niissä käytetyn esitystavan suhteen toimitus teki kuitenkin sellaisen virheen, ettei Hintaopas.fi-palvelua mainittu jutuissa, vaikka hintatiedot olivat heiltä peräisin – Muropaketin Hintavertailu -yhteistyön avulla heidän teknisen järjestelmänsä kautta saatuja. Tämän asian mainitseminen olisi ollut hyvien tapojen mukaista.

Tästä kantelija huomautti toimitusta sähköpostitse lauantaina 25.11. Kun toimitus palasi maanantaiaamuna 27.11. töihin, aiheellisesta palautteesta kiitettiin ja jokaisen jutun loppuun lisättiin tämä aiheellinen huomio Muropaketin ja Hintaoppaan yhteistyöstä. Kiireessä se oli niistä unohtunut. Toimitus pahoitteli virhettä ja korjasi sen viipymättä. Joka tapauksessa kantelussa viitatun Artikla 9:n (Markkinoinnin tunnistettavuus) kriteerit eivät täyty, koska kyse ei ole ollut markkinoinnista eikä kuluttajia ole johdettu harhaan.

Jutuissa olleet linkit saatiin sellaisenaan Hintaopas.fi:n Muropaketille tarjoamasta teknisestä palvelusta eikä jutuilla ollut mainostarkoitusta. Linkkien lopussa oleva merkkijono on Hintaoppaan määrittämä referenssiparametri, joka viittaa Muropaketin sivustoon. Parametri palautuu heidän ohjelmistorajapinnastaan Muropaketille jokaisesta kyselystä, jonka Muropaketin Hintaseuranta -järjestelmä tekee Hintaoppaan hinta- ja tuotetietojärjestelmään. Parametri siis tulee hakutuloksen url-osoitteen loppuun automaattisesti.

Hintaopas seuraa tuon parametrin avulla palvelunsa käyttöä. Muropaketin toimitukselle parametrilla ei ole ollut merkitystä eikä sitä ole kytketty mihinkään toimituksen omaan analytiikkajärjestelmään.

Prisjakt Finland Oy:n (Hintaopas.fi) vastaus

Lausuntopyynnön kohteena olevat artikkelit ovat Muropaketin toimituksellista sisältöä, joiden kanssa Hintaoppaalla ei ole ollut mitään tekemistä. Hintaopas tarjoaa Muropaketille luvallisen pääsyn tekniseen rajapintaan ja sitä kautta ajantasaiseen hintatietoon, jota Muropaketin toimitus saa käyttää.

Lausunnonpyytäjän viittaama ref-merkintä on Hintaoppaan sisäinen trekkausjärjestelmä, jolla seurataan liikennettä, oli se sitten ostettua liikennettä, API-rajapinnan käyttöä tai muuta. Tarkempaa tietoa sopimuksestamme API-rajapinnan käytöstä Muropaketin kanssa emme voi sen enempää kommentoida, sillä se on liikesalaisuus. Tässä tapauksessa kyseessä ei kuitenkaan ole ollut Affiliate-markkinointi.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Neuvoston toimivalta ja sovellettavat säännöt

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt.

ICC:n sääntöjen 9 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja markkinointivälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Jos mainos esitetään mainosvälineessä, joka sisältää uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa, mainos tulee esittää siten, että se voidaan tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnista tulee selkeästi käydä ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Kuluttajia ei tule johtaa harhaan markkinoinnin todellisen kaupallisen tarkoituksen osalta. Markkinointia ei tule esittää esimerkiksi markkinointi- tai kuluttajatutkimuksena, käyttäjän omaehtoisena kertomuksena, yksityisenä blogina eikä itsenäisenä arvosteluna, jos toimenpiteen tarkoituksena on tuotteen menekinedistäminen.

Asian arviointi

Mainonnan eettinen neuvosto voi lausua verkkosivuilla julkaistujen kirjoitusten hyvän tavan mukaisuudesta vain siinä tapauksessa, että ne ovat tulkittavissa markkinoinniksi.

Neuvosto katsoo, että esitetyn selvityksen perusteella artikkelit ovat toimituksellista aineistoa. Neuvosto ei ole toimivaltainen antamaan asiasta lausuntoa.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet vastaava päätoimittaja Ville Pohjonen, johtaja Johanna Suurpää ja Chief Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri