MEN 27/2022 Cama-Gruppen AB:s finska filial (Trendcarpet-tuotemerkki)

Lausunto:
27/2022
Markkinoija:
Cama-Gruppen AB:s finska filial
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Trendcarpet-mattojen markkinoinnista. Mainos on julkaistu Eeva Kesäläisen Instagram-tilillä eevakatariina. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole merkitty mainokseksi riittävän selkeästi.

Markkinointi

Instagram-tilillä eevakatariina on mainostettu Trendcarpet-tuotetta.

Julkaisussa on kuvan ohella teksti: ”*yhteistyössä @trendcarpet *

Tilasin viimein meidän olohuoneeseen maton, ollaan oltu kohta vuosi kokonaan ilman mattoja. Valitsin meille tämän ihanan sävyisen

Wilton matto – Elena (beige/kulta) 160x160 maton

Koodilla EEVAKTRNA20 saat -20% sun tilauksesta! Tilasin myös Noelin huoneeseen maton! Esittelen sen sitten myöhemmin.”

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

Julkaisussani on maksettu kumppanuus -merkintä. En myöskään tiennyt, että ei riitä, jos ilmoitan postauksen alussa, että se on yhteistyö.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Mainonnan eettisellä neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisessa asiassa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavaksi markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Instagram-julkaisusta, joka on mainos. Instagram-teksti alkaa ilmaisulla ”*yhteistyössä @trendcarpet”. Esitetyn selvityksen perusteella vaikuttaja on myöhemmin lisännyt Instagram-merkintätyökalulla tekstin ”Maksettu kumppanuus”.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että ilmaisu ”yhteistyö” ei ole selkeä kertomaan, että kysymyksessä on mainos. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei lausuntopyynnön kohteena oleva julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa heti Instagram- tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                                sihteeri

Lausunto:                          MEN 27/2022

Markkinoija:                      Cama-Gruppen AB:s finska filial (Trendcarpet-tuotemerkki)

Media:                                Vaikuttaja Eeva Kesäläinen (Instagram-käyttäjänimi: eevakatariina)

Alusta:                               Instagram

Päätös:                              Huomautus