MEN 28/2012: lausunto Suomen Ennakkopalautus Oy:n ulkomainoksesta

Lausunto:
MEN 28/2012
Markkinoija:
Suomen Ennakkopalautus Oy
Media:
radio
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

 MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO          11.12.2012

 Lausunto: MEN 28/2012
Mainostaja: Suomen Ennakkopalautus Oy
Media: Radio- ja ulkomainos
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO SUOMEN ENNAKKOPALAUTUS OY:N ULKOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Kreikan Suomen suurlähetystön lehdistöneuvos ja yksityinen konsultti ovat lähettäneet lausuntopyynnöt mainonnan eettiselle neuvostolle Suomen Ennakkopalautus Oy:n mainoksesta. Lehdistöneuvoksen käsityksen mukaan ilmaisu ”Anna kreikanpojan vippailla” loukkaa kreikkalaisia. Konsultti katsoo, että mainos on hyvän maun vastainen ottaen erityisesti huomioon kreikkalaisten tilanteesta käydyn kovan keskustelun verkossa.

Mainokset

Kysymyksessä olevassa ulkomainoksessa on teksti ”Anna kreikanpojan vippailla. Hae sinä omat veronpalautusrahasi käyttöön jo nyt. VeronpalautusNYT.fi ota omasi”. Radiomainoksessa, jota on soitettu Radio Nrj -kanavalla, toistetaan samat asiat kuin ulkomainoksessa.

Mainostajan lausuma

"Anna kreikanpojan vippailla" - viittaa kahteen tärkeään asiaan:

1. Suomalaisten ei kannata vippailla, koska se heikentää normaalia taloutta, kun vippi ja korot on maksettava takaisin seuraavan kuukauden tuloista.

2. Kreikka on varottava esimerkki siitä miten käy, kun elää yli varojensa.

Haluamme kertoa asiakkaille, että me emme ole pikavippiyritys. Veronpalautus on aina ylimääräinen rahaerä ja rahojen ottaminen meidän kauttamme aikaisemmin ei heikennä asiakkaan normaalia taloutta, vaikka otammekin tästä palkkion. Teimme ennen kampanjan aloittamista testiryhmälle palautekyselyn mainoksestamme. Kaikki henkilöt pitivät mainosta humoristisena.

Päivittäisessä lehdistökeskustelussa puidaan kreikkalaisten tapaa hoitaa talouttaan. On tavallista, että eri kansalaisuuksia yleistetään humoristisesti; suomalaiset ovat juroja, ruotsalaiset diskuteeraajia ja jenkit maailmanpoliiseja.

Mainoksen tarkoitus ei ole ollut rasistinen, syrjivä, hyvän tavan vastainen eikä loukkaava. Tarkoituksemme oli tehdä humoristista, informatiivista mainontaa, eikä loukata ketään. Kampanjamme oli käynnissä 17.- 23.9.2012 kolmella radiokanavalla ja Helsingin keskustan 21 ulkomainospaikalla pysäkeillä. Saimme 13 negatiivista sähköpostia ja yhden puhelun aiheesta. Puolet sähköposteista tuli naisilta, jotka ovat kreikkalaisten kanssa naimisissa ja puolet kansalaisoikeuksia opiskelevilta. Saimme myös positiivisen palautteen eräältä kreikkalaistaustaiselta henkilöltä. Lopetimme ulkomainos- ja radiokampanjamme saamamme palautteen vuoksi suunniteltua aikaisemmin, koska emme halua, että kukaan kokee mainontamme hyvän tavan vastaisena.

Median lausuma

Valtakunnallinen kampanja on pyörinyt samaan aikaan useammalla kaupallisella radiokanavalla NRJ:n lisäksi. Mainostajan pyynnöstä mainosta ei enää soiteta NRJ:llä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, ettei sen tehtävänä ole antaa lausuntoa siitä, onko yksittäinen mainos hyvän maun vastainen. Neuvosto antaa lausunnon ainoastaan mainoksen hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainos pyrkii humoristiseen ilmaisuun. Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin toteaa, että ilmaisun ”Anna kreikanpojan vippailla” voidaan katsoa halventavan kreikkalaisia. Vaikka ilmaisun voidaan katsoa viittaavan tosiasiaan eli Kreikan taloudenpitoon, joka on osoittautunut hyvin heikoksi, kysymyksessä olevan mainoksen ilmaisun voidaan olevan liian yleistävä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin kansainvälisten perussääntöjen 1, 2 ja 4 artiklojen vastainen ja hyvän markkinointitavan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                               sihteeri