MEN 3/2015: Erotiikkatuotteiden radiomainokset

Lausunto:    MEN 3/2015                                     22.1.2015
Mainostaja: Hevnet Oy
Media:          Oy Suomen Uutisradio Ab, Radio Nova
Päätös:         Huomautus

 

EROTIIKKATUOTTEIDEN RADIOMAINOS

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Huippukiva.fi-verkkokaupan radiomainoksista. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska niitä on esitetty sellaiseen kellonaikaan, jolloin myös lapset ja nuoret ovat radion äärellä.

Mainokset   

Mainoksia on ollut kaksi: 

  • ”Ainahan se kivaa on. Mutta joskus myös huippukivaa. Klikkaa osoitteeseen huippukiva.fi ja tilaa nyt ilmainen eroottinen lelu. Et sitoudu jatkotilauksiin. Huippukiva.fi. Hauskaa yhdessä – ja yksin.”.
  • ”Eroottisen nautinnon uusi universumi on vain klikkauksen päässä osoitteessa huippukiva.fi. Tilaa nyt ilmainen aikuisten lelu. Et sitoudu jatkotilauksiin. Huippukiva.fi. Hauskaa yhdessä – ja yksin.”.

Mainoksia on esitetty Radion Nova -radiokanavalla 6.10.–2.11.2014, jolloin mainoksia on esitetty yhteensä 264 kertaa. Yksittäisen mainoksen pituus on ollut 15 sekuntia. Tyypillisesti mainosta on esitetty 12 kertaa yhden päivän aikana noin tunnin välein. Mainoksia on alettu esittää aamulla noin kello 7 ja päivän viimeiset mainokset on esitetty noin kello 20.

Mainostajan lausuma

Mainostaja toteaa, että kaupassa myydään laillisesti erotiikkavälineitä, eli myös niiden markkinointi on lähtökohtaisesti sallittua. Mainostaja ei myy lainkaan vain aikuisille (= K18) tarkoitettua erotiikkaviihdettä. Tuotteiden, kuten ehkäisyvälineiden, myynti myös alaikäisille on sallittua. Nuorille lapsille tuotteita ei myydä.

Hyvän tavan vastaisena ei voida pitää laillisesti myynnissä olevien tuotteiden laillista markkinointia, vaikka myytävät tuotteet olisivatkin yksittäisen henkilön moraalikäsitysten vastaisia. Lainsäädäntö määrittelee ensisijaisesti yhteiskunnassa vallitsevan käsityksen hyvän tavan vastaisuudesta, ei yksittäisen ihmisen henkilökohtainen tuntemus.

Radio Nova ei ole lapsille ja nuorille kohdistettu markkinointiväline. Myöskään seikka, että lapsi tai nuori saattaa kuunnella kanavaa satunnaisesti, ei tee siitä lapsille ja nuorille suunnattua markkinointivälinettä. Kanava on musiikin ja ohjelmasisältönsä puolesta selkeästi aikuisten media. ICC:n sääntöjen 18 artikla ei kiellä sopimattomienkaan tuotteiden mainontaa markkinointivälineessä, joka ainoastaan saattaa tavoittaa tai tavoittaa myös lapsia ja nuoria.

Seikalla, että mainoksessa mainitaan kaupan nettiosoite, ei ole merkitystä. Mainoksesta on ilmettävä, kenen lukuun markkinoidaan, eli siinä on mainittava mainostajan nimi, tuotemerkki tai nettiosoite. Mikäli mikä tahansa näistä herättää kuulijan kiinnostuksen, hän osaa varmasti kirjoittaa sanan Googleen. Tältä kannalta on täysin yhdentekevää, mainitaanko mainoksessa nimi Huippukiva vai osoite Huippukiva.fi. Kuulijat ymmärtävät joka tapauksessa, että kyse on nettikaupasta.

Mainontaa ei ole kohdistettu lapsille ja nuorille. Lapset eivät ole mainostajan kohderyhmää, eikä mainonta puhuttele heitä.

Median lausuma

Radio Nova on ottanut kyseessä olevan mainonnan lajin kanavalle syksyllä 2014 ja seuraa siitä tulevaa palautetta. Radio Novan kohderyhmä on 25–54-vuotiaat, eli se ei varsinaisesti ole koko perheen kanava. Kanava tavoittaa kuitenkin laajasti suomalaisia ja sen vuoksi se tiedostaa, että myös lapset saattavat kuunnella sitä, kuitenkin yleensä aikuisten seurassa.

Mainonnan aihe on tunteita herättävä ja siksi Oy Suomen Uutisradio Ab pyrkii ottamaan mainonnan eettisen neuvoston lausunnot huomioon. Kanava haluaa myös vaikuttaa tuotteen esittämistapaan siten, että mainonnan sisältö olisi asiallinen. Kanava ei kuitenkaan voi sitoutua siihen, että tuotetta tai palvelua ei enää mainosteta, sillä mainostuotot ovat kanavan ainoa tulonlähde.

Oy Suomen Uutisradio Ab ottaa asiakaspalautteet vakavasti ja tämän vuoksi se on päättänyt joulukuun 2014 alusta ajaa kyseisen toimialan mainoksia vasta klo 12 jälkeen. Kanava haluaa päätöksellään rauhoittaa aamut ja aamupäivät näiltä mainoksilta, jolloin lasten kuunteluaika on todennäköisin.

Oy Suomen Uutisradio Ab on toimittanut neuvostolle tiedon mainosten esitysajoista.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, julkaisijan tai muun alalla toimivan ei tule osallistua sellaisen mainoksen tai muun markkinointitoimenpiteen julkistamiseen, levittämiseen tai vastaavaan menettelyyn, jos markkinoinnin itsesääntelytoimielin on katsonut, että kyseisen kaltainen markkinointi on sääntöjen vastaista.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa aluksi, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden mainontakin on sinänsä sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin. Yksittäistapauksissa vain aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida niin kuin lapsille suunnattua markkinointia.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan (mm. MEN 6/2011) mainos on hyvän tavan vastainen, jos se on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksia on esitetty kello 7–20. Mainoksia ei sen sijaan ole esitetty klo 21 jälkeen. Lapset ovat voineet kuulla mainoksia. Mainoksia on esitetty tiheimmillään alle tunnin välein. Vaikka mainokset eivät itsessään sisällä seksuaalista sisältöä, ne ovat toistuvasti esitettyinä omiaan kiinnittämään lasten huomion ja houkuttelemaan lapsia mainostajan verkkosivustolle. Mainostajan verkkosivusto ei ole lapsille sopiva.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kun mainoksissa on esitetty mainostajan verkkosivuosoite, verkkosivusto on lapsille sopimaton ja mainoksia on esitetty päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainoksia, mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia ja siten hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, Partner Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja emeritus päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tarja Heinilä-Hannikainen                   Paula Paloranta
puheenjohtaja                                         sihteeri