MEN 3/2021: Fafa’s Plats Oy

Lausunto:
MEN 3/2021
Markkinoija:
Fafa’s Plats Oy
Media:
suoramarkkinointi
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Yksityisomaisuuden käyttäminen luvatta ja sen tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana oli hyvän tavan vastaista menettelyä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä, koska Fafa’s-ravintolan mainoksia on kiinnitetty yksityishenkilöiden autojen tuulilaseihin. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan menettely on hyvän tavan vastaista ja viittaa mainonnan eettisen neuvoston aikaisempaan lausuntoon vastaavantyyppisessä asiassa.

Markkinointi

Ravintolan mainoksia on jaettu autojen tuulilasinpyyhkimen alle.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista.

Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa.

Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

Asian arviointi

Esitetyn selvityksen mukaan yrityksen mainoksia on kiinnitetty autojen tuulilaseihin.

Neuvosto toteaa, että korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2013:5 on asian ratkaisun kannalta olennainen. Siinä kysymys oli menettelystä, jossa suoramarkkinointiyhtiö oli ilman lupaa kiinnittänyt kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin asiakasyritystensä liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja. Mainokset olivat olleet helposti irrotettavissa, eikä niiden käyttämisestä ollut aiheutunut välitöntä aineellista vahinkoa omaisuudelle.

Korkein oikeus totesi, että menettelyn hyvän tavan vastaisuuden arviointi on objektiivista kokonaisarviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon asianomaisen yksittäistapauksen kaikki olosuhteet, myös käytetty viestin ja markkinoinnin toteuttamistapa. Korkein oikeus totesi, että menettely, jossa markkinointiyhtiö kiinnittää ennalta arvaamatta ja asianmukaista lupaa hankkimatta yksityishenkilöiden asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin mainoslappuja, on ristiriidassa kotirauhan, yksityisyyden ja omaisuuden kunnioittamisen ja koskemattomuuden kanssa. Mainoksia kiinnittämällä yhtiö oli pakottanut yksityishenkilöt vastaanottamaan kaupallisia viestejä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla ja yksityiselämänsä piiriin ulottuvalla tavalla. Näin tehdessään se oli myös käyttänyt toisten omistamia tai hallitsemia rakennuksen osia tai postilaatikoita omassa elinkeinotoiminnassaan luvatta ja niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana välittääkseen markkinointiviestejään samalla myös muille. Korkein oikeus katsoi, että menettely oli selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa huolimatta siitä, että liimapinnoin tarttuvien lappujen käyttämisen ei esitetty aiheuttaneen aineellista vahinkoa. Korkein oikeus katsoi, että mainoslappujen kiinnittäminen asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin oli hyvän tavan vastaista.

Tämän mukaisesti mainonnan eettinen neuvosto on vakiintuneesti katsonut, että nyt kysymyksessä olevan kaltainen menettely, jossa yrityksen mainoksia on kiinnitetty yksityishenkilöiden autojen tuulilaseihin, on rinnastettavissa edellä kuvattuun menettelyyn siltä osin, että mainostaja on käyttänyt toisten omistamaa tai hallitsemaa yksityisomaisuutta luvatta ja sen tavanomaisen käyttötarkoituksen vastaisesti julkisena mainostilana.

Päätös

Edellä mainituilla perusteilla ja erityisesti ottaen huomioon korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu KKO 2013:5 neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan vastaisesti. Menettely on siten hyvän tavan vastaista.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri, päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius, Senior Advisor Tommi Pelkonen, Marketing Strategist Heini Hussam ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Sanna Holkeri                                                               Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: YKSITYISOMAISUUS JULKISENA MAINOSALUSTANA

Lausunto:             MEN 3/2021
Markkinoija:         Fafa's Plats Oy
Menettely:            Ravintolan mainosten kiinnittäminen auton tuulilasiin
Päätös:                 Huomautus