MEN 34/2020: Icaniwill Ab

Lausunto:
MEN 34/2020
Markkinoija:
Icaniwill Ab
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinoinnin perussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Icaniwill Ab:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Jenny Volmarin (yksityinen elinkeinoharjoittaja) Instagram-tilillä jenzpy. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu ei ole tunnistettavissa markkinoinniksi.

Markkinointi

Instagram-kuvassa on nainen urheiluvaatteissa. Julkaisussa on teksti: ”Despite my mixed feelings, I decided to get back into gym. What is your opinion on this topic?

Ps. my code “JENZPY20” for @icaniwill is still valid #iciw #iciwfamily

Markkinoijan vastaus

Regarding the collaboration with Jenzpy, she has marked the collaboration as a paid partnership clearly in the top of the picture. As you can see on her Instagram picture I sent you below it says, in Swedish, Betalt samarbete med icaniwill, and in English, Paid partnership with icaniwill. It seems as if someone has cut off the top of the picture so that the ”Paid Partnership” function isn’t showing. But Jenny has marked the collaboration as she is suppost to have done.

Median vastaus

Olen merkinnyt kaupalliset yhteistyöni aina julkaisun kuvatekstissä ensimmäisenä tai kuvan yläreunaan. Keskustelin asiasta aiheesta tietävien ystävieni kanssa ja ilmeisesti Suomen laissa kuvan yläreunaan liitetty ilmoitus yhteistyöstä brändin kanssa ei mukaisesti riitä. Elin kuitenkin siinä uskossa, että tämä riittäisi, eikä kukaan ollut minulle asiasta aiemmin mitään maininnut. Korjaan asian mielelläni tulevaisuudessa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 6.5 kohdan mukaan asioissa, jotka ovat ilmeisen selkeitä ja joissa on vakiintunut ratkaisukäytäntö, puheenjohtaja voi sihteerin esittelystä tehdä päätöksen yksin.

Neuvostolla on nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa markkinoinnin tunnistettavuutta koskevissa asioissa vakiintunut ratkaisukäytäntö, minkä vuoksi puheenjohtaja voi tehdä päätöksen yksin.

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan

markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

Asian arviointi

Markkinoijan mukaan mainostunnisteena on käytetty Instagramin merkintätyökalun ilmaisua ”Betalt samarbete med icaniwill” ja englanniksi ilmaisua “Paid partnership with icaniwill.” Mainittu teksti on vaikuttajan profiilikuvan vieressä, hänen Instagram-käyttäjänimensä alapuolella ennen julkaisun varsinaista tekstiä.

Instagramin merkintätyökalun tekstin osalta neuvosto toteaa, että tekstin fontti on sama kuin Instagram-julkaisun muun tekstin fontti. Lisäksi fonttikoko on pienempi kuin julkaisun muun tekstin fonttikoko. Merkintätyökalu ei myöskään värityksensä puolesta herätä huomiota. Mainittujen syiden vuoksi Instagramin merkintätyökalu mainostunnisteena ei ole omiaan kiinnittämään lukijan huomiota hänen tarkastellessaan Instagram-julkaisua. 

Mainoksessa ei ole käytetty muuta mainostunnistetta kuin Instagram-alustan merkintätyökalua.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei Instagram-julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainitulla perusteella neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan vastaisesti.

Neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää esimerkiksi ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulisi olla helposti havaittavissa heti Instagram-tekstin alussa.

Asian on ratkaissut mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: MARKKINOINNIN TUNNISTETTAVUUS, INSTAGRAM

Markkinoija:         Icaniwill Ab
Media:                   Jenny Volmari (Instagram-käyttäjänimi: jenzpy)
Alusta:                  Instagram
Päätös:                 Huomautus