MEN 36/2022 Sinful ApS

Lausunto:
36/2022
Markkinoija:
Sinful ApS
Media:
radio
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lapsille sopimatonta verkkokauppaa oli mainostettu radiossa ennen kello 21:tä. Markkinointi oli hyvän tavan vastaista. Markkinoija on saanut huomautuksen samantyyppisestä mainonnasta aikaisemminkin.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Sinful Aps:n verkkokaupan radiomainoksesta, joita on esitetty päiväsaikaan. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainokset ovat sen sävyisiä, että lapsikin ymmärtää mainostettavan verkkokaupan olevan lapsille sopimaton.Lisäksi hän katsoo, että mainokset ovat selkeästi eroottisia ja niitä toistetaan aggressiivisesti päivisin.

Markkinointi

Mainokset kuuluvat seuraavasti:

”Haluatko sinäkin nauttia keväthuumasta koko vartalollasi? Riennä osoitteeseen sinful.fi. Se on Suomen tuhmin verkkokauppa.”

”Se on hauskaa, se on yllättävää ja vähän tuhmaakin. Sen avulla talven pitkä horros muuttuu keväthuumaksi koko vartalossa. Juuri nyt saat seksilelut huippuedullisesti Sinfulin kevätalesta. Riennä osoitteeseen sinfu.fi. Se on Suomen tuhmin verkkokauppa.”

Mainoksia on esitetty päivittäin kahdesta kolmeen kertaa päivässä Radio Classic -ka-navalla 14.3.-3.4.2022. Mainokset ovat 10–20 sekunnin mittaisia ja niitä on esitetty pääasiassa ennen klo 21:tä.

Markkinoijan vastaus

Mainonnassa käyttämämme kieli on ammattimaista ja hillittyä sekä eettisten ja juridisten sääntöjen mukaista. Emme mainosta lapsille, ja siksi valitsimme radiomainonnan kanavaksi Radio Classicin, jonka kuuntelijaprofiili painottuu voimakkaasti aikuisiin.

Median vastaus

Mainosten sisältö ei ole lapsille epäsopivaa. Mainokset on suunnattu aikuisille. Radio Classicin kuuntelijoiden keski-ikä on noin 45 vuotta.

Mainokset eivät sisällä sellaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi ne olisivat lapsille ja nuorille haitallista, jos he sattuisivat mainokset kuulemaan. Brändin mainitsemista ei voida pitää seksuaalisena sisältönä, joka olisi lapsille sopimatonta.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys vain aikuisille tarkoitetun verkkokaupan markkinoinnista radiossa ennen klo 21:tä. Mainoksia on esitetty joka päivä kolmen viikon ajan kahdesta kolmeen kertaa päivässä pääasiassa ennen klo 21:tä.

Lausunnonpyytäjän mukaan mainokset ovat sellaisia, että lapsikin ymmärtää, että mainostettava verkkokauppa on sopimaton lapsille. Markkinoijan mukaan mainoksissa on käytetty hillittyä kieltä ja radiokanavan kuuntelijaprofiili on voimakkaasi aikuispainotteinen. Media kiistää, että mainoksissa olisi lapselle sopimatonta sisältöä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että yksittäistapauksessa aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida kuin lapsille suunnattua markkinointia, jos markkinointi tavoittaa lapset yleisesti. ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä. Mainonnan eettinen neuvosta on antanut useita lausuntoja, jossa se on katsonut, että mainonnan voidaan katsoa tavoittavan lapset yleisesti esimerkiksi silloin, kun kysymys on radiomainonnasta ennen klo 21:tä.

Asiassa tulee myös ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimus, johon Suomi on sitoutunut. Sopimus velvoittaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta sisällöiltä. Siksi kaikkien toimijoiden – myös markkinoijan ja median – tulee ottaa huomioon lastensuojelun intressit omassa toiminnassaan, vaikka ne olisivat ristiriidassa elinkeinonharjoittajan taloudellisten intressien kanssa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että toisessa mainoksessa on käytetty sanaa ”lelu”, jonka lapsi yhdistää nimenomaan hänelle tarkoitettuun tuotteeseen riippumatta siitä, missä yhteydessä se mainitaan. Lelu on siten aiheena omiaan herättämään lapsen kiinnostuksen mainostettavaan sivustoon ja lapsille sopimattomia tuotteita myyvän verkkokauppaan. Myös sanan ”tuhma” voidaan katsoa olemaan sanana lapsia kiinnostava.

Markkinoija on saanut huomautuksen samantyyppisestä radiomainonnasta aiemminkin (MEN 7/2020).

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainokset ovat hyvän tavan vastaisia radiossa ennen kello 21:tä esitettyinä.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Pia Kumpulainen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, Senior Advisor Tommi Pelkonen ja päätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

Lausunto:                         MEN 36/2022

Markkinoija:                     Sinful ApS 

Media:                              Radio (Bauer Media Oy:n Radio Classic)

Päätös:                              Huomautus