MEN 37/2023 Eckerö Line Ab Oy

Lausunto:
37/2023
Markkinoija:
Eckerö Line Ab Oy
Media:
tv
Päätös:
huomautus
Artikla:
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu
3 artikla - Hyvä tapa

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Mainoksen huomionherättämiskeinona käytettiin sos-merkkiääneltä kuulostavaa ääntä, jollaista viranomainen käyttää televisiossa vaaratiedotteen yhteydessä.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Eckerö Line Ab Oy:n televisiomainoksesta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu on hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa kuuluu koko ajan varoitusäänipiippaus. Sellainen kuuluu tavallisesti, kun yleisöä varoitetaan lähistöllä olevasta vaarasta. Lausunnonpyytäjän mukaan hälytysääni säikäyttää turhaan.

Markkinointi

Televisiomainoksessa merenneidot löytävät kassista piipittävän lennätinlaitteen. Toinen merenneidoista toteaa: ”Onpa hyvä tarjous.”

Markkinoijan vastaus

Mainoksessa merenneidot makoilevat luodolla ja ihmettelevät kassia, josta kuuluu morsetuksena tunnettua sähkötystä. Merenneidot tutkivat kassia ja löytävät sieltä lennättimen, morseaakkosia välittävän ja vastaanottavan laitteen. Mainoksessa kuultavan äänen taajuus eroaa televisiossa käytettävästä varoitusäänestä noin neljä sävelaskelta. Sähkötys eli morsetus ei ole vaaran ääni, vaan viestintätekniikka.

Median vastaus

Mainoksesta käy selkeästi ilmi, että kysymyksessä on mainos eikä se sisällä hyvän tavan vastaista sisältöä. Mainoksessa puhutaan taustalla heikosti kuuluvan morsetuksen päälle. Sähkötys eli morsetus ei ole vaaran ääni, vaan viestintätekniikka ja universaali kieli. Äänen taajuus eroaa viranomaisten käyttämästä varoitusäänestä. Morsetuksen päälle puhuttu viesti on sisällöltään selkeästi kaupallista.

Sisäministeriön pelastusosaston vastaus

Mainoksen merkkiääni on sekoitettavissa samaan sos-ääneen, jota käytetään vaaratiedotteen ilmestyessä televisioruudulle. Merkkiäänen käyttö mainoksessa voi aiheuttaa sekaannusta ja mainoksen kuulija saattaa suunnata katseensa televisioon luullen, että kysymyksessä olisi vaaratiedote. Ääni tosin kuuluu taustalla varsin vaimeana.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

Mainonnan eettinen neuvosto arvioi markkinointia ottaen huomioon ICC:n markkinointisäännöt.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan 2 kappaleen mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 3 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kysymyksessä olevassa maassa tai kulttuurissa.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys televisiomainoksesta, jossa kuuluu sähkötyslaitteen ääni. Lausunnonpyytäjän mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, koska mainoksessa kuuluu varoitusäänipiippaus, joka saattaa säikäyttää turhaan.

Markkinoijan mukaan piippaavan äänen taajuus eroaa televisiossa käytettävästä varoitusäänestä neljä sävelaskelta. Median mukaan mainoksesta käy selkeästi ilmi, että kysymyksessä on mainos. Mainoksessa puhutaan heikosti taustalla kuuluvan morsetuksen päälle. Äänen taajuus eroaa viranomaisen käyttämästä varoitusäänestä.

Mainonnan eettinen neuvosto on pyytänyt asiassa lausumaa toimivaltaiselta pelastusviranomaiselta. Viranomainen on lausumassaan todennut, että mainoksen merkkiääni on sekoitettavissa sos-ääneen, joka kuullaan televisiossa vaaratiedotteen yhteydessä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksen huomionherättämiskeinona on käytetty saman kuuloista ääntä, jollaista viranomainen käyttää televisiossa vaaratiedotteen yhteydessä. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija on menetellyt ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 ja 3 artiklojen vastaisesti. Mainos on hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov sekä jäsenet oikeustieteen kandidaatti Anja Peltonen, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen ja emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                         sihteeri

ASIASANAT: TELEVISIO, VAARATIEDOTE, SOS-ÄÄNI

ARTIKLA: 2, 3

Lausunto:             MEN 37/2023

Markkinoija:         Eckerö Line Ab Oy

Media:                  Radio (Sanoma Media Finland Oy)

Kuultava:              Sisäministeriö, pelastusosasto

Päätös:                 Huomautus