MEN 4/2014: Numeropalvelun televisiomainos

Lausunto:    MEN 4/2014                            10.1.2014
Mainostaja: Fonecta Oy
Media:         Televisio
Päätös:        Vapauttava lausunto

NUMEROPALVELUN TELEVISIOMAINOS

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Fonecta Oy:n 16400 -numeropalvelun televisiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, koska se voi pelottaa lapsia. Mainosta esitetään sellaiseen aikaan, että lapset voivat sen nähdä.

Mainos      

Televisiomainos alkaa sillä, että mustalla kuvaruudulla vilkkuu valkoisista numeroista muodostuva pääkallo, ja taustalla kuuluu vilkkumisen tahdissa kumea, summerimainen ääni. Seuraavaksi kuvaruudulle ilmestyy teksti: ”Ohjelman tarjoaa….”, ja naisen ääni sanoo: ”Tuntemattoman numeron selvittää 16400”. Tämän jälkeen kuvaruudulle tulee teksti: ”Älä pelkää tuntematonta numeroa. 16400”

Mainostajan lausuma              

Mainostaja ei ole antanut asiassa lausumaa annetussa määräajassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Markkinoinnissa on otettava huomion yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artikla edellyttää, että markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymistä tai kärsimystä. Perussääntöjen 18 artikla edellyttää, että lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos saattaa olla jonkun mielestä tunnelmaltaan pelottava. Neuvosto kuitenkin katsoo, ettei mainos kokonaisuutena arvostellen ole sopimaton esitettäväksi päiväsaikaan.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan ja 18 artiklan vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja, varatuomari Tarja Heinilä-Hannikainen, varatuomari Arja Hiltunen, yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja dosentti Annukka Jyrämä.

Tarja Heinilä-Hannikainen                                  Riina Hero
puheenjohtaja                                                        sihteeri