MEN 42/2022 HL Property Oy

Lausunto:
42/2022
Markkinoija:
HL Property Oy
Media:
radio
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
18 artikla - Lapset ja nuoret

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Lapsille sopimatonta verkkokauppaa oli mainostettu radiossa ennen kello 21:tä. Markkinointi oli hyvän tavan vastaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kaksi lausuntopyyntöä yksityishenkilöiltä Hotlips.fi-verkkokaupan radiomainoksista, joita on esitetty päiväsaikaan. Lausunnonpyytäjien käsityksen mukaan mainokset ovat lapsille sopimattomia ja ohjaavat aikuisviihdesivustolle.

Markkinointi

Mainokset kuuluvat seuraavasti:

”Tiedätkö mitkä ovat viisi parasta seksilelua naisille? Me tiedämme! Katso heti, ja nosta nautintosi uudelle tasolle. Listan löydät osoitteesta Hotlips.fi. Just niin. Hotlips.fi. Se tekee hyvää.”

”Tiedätkö mitkä ovat viisi parasta seksilelua miehille? Me tiedämme! Katso heti, ja nosta nautintosi uudelle tasolle. Listan löydät osoitteesta Hotlips.fi. Just niin. Hotlips.fi. Se tekee hyvää.”

Mainoksia on esitetty Sanoma Finland Oy:n radiokanavilla 14.3.-3.4.2022 noin 20-50 kertaa päivässä. Mainoksia on esitetty pääosin ennen klo 21:tä.

Mainoksia on esitetty Bauer Media Oy:n radiokanavilla 14.3.-3.4.2022 kahdesti päivässä. Mainoksia on esitetty kerran aamupäivisin ja kerran illassa. Mainoksia on esitetty iltaisin sekä ennen klo 21:tä että sen jälkeen.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaukset

Bauer Media Oy:

Mainonnanhallintaosastomme on linjannut, ettei mainosten sisältö ole lapsille epäsopivaa. Mainokset on suunnattu aikuisille. Radio Novan kuuntelijoiden keski-ikä on noin 40 vuotta. Erotiikka-alan radiomainontaa ei ole kielletty tai rajoitettu tiettyyn kellonaikaan. Trafiikissamme on pyritty ajamaan mainos prime timen ulkopuolella. Joitain toistoja on saattanut soida myös prime timessa inventaarin vähyydestä vuoksi. Mainokset eivät sisällä sellaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi ne olisivat lapsille haitallista, jos he sattuisivat kuulemaan mainokset.

Sanoma Finland Oy:

Erotiikkavälineitä myyvien yritysten mainonnasta on tehty uusi linjaus, jonka Radiomedian hallitus on hyväksynyt. Työryhmä kuuntelee ja tarkistaa jatkossa näiden alan toimijoiden mainokset.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinointisääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa tai heitä esittävässä markkinoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia. Markkinointi ei saa sisältää aineistoa, joka saattaa vahingoittaa lapsia tai nuoria henkisesti, moraalisesti tai fyysisesti.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys vain aikuisille tarkoitetun verkkokaupan mainoksesta. Mainosta on esitetty radiossa toistuvasti ennen klo 21:tä.

Lausunnonpyytäjien mukaan mainokset ovat on lapsille sopimattomia, koska mainokset ohjaavat lapset aikuisviihdesivustolle. Bauer Media Oy kiistää, että mainoksissa olisi lapselle sopimatonta sisältöä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että sovellettavien ICC:n sääntöjen tulkinnassa on otettava huomioon, mitä neuvosto on lausunut lapsille sopimattomasta markkinoinnista. ICC:n sääntöjen määritelmän mukaan lapsi tarkoittaa alle 13-vuotiasta henkilöä.

Yksittäistapauksessa aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida kuin lapsille suunnattua markkinointia, jos markkinointi tavoittaa lapset yleisesti. Mainonnan eettinen neuvosta on antanut useita lausuntoja, joissa se on katsonut, että mainonnan voidaan katsoa tavoittavan lapset yleisesti esimerkiksi silloin, kun kysymys on radiomainonnasta ennen klo 21:tä.

Asiassa tulee myös ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksia koskeva sopimus, johon Suomi on sitoutunut. Sopimus velvoittaa suojelemaan lasta hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden haitallisilta sisällöiltä. Siksi kaikkien toimijoiden – myös markkinoijan ja median – tulee ottaa huomioon lastensuojelun intressit omassa toiminnassaan, vaikka ne olisivat ristiriidassa elinkeinonharjoittajan taloudellisten intressien kanssa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksissa on käytetty sanaa ”lelu”, jonka lapsi yhdistää nimenomaan hänelle tarkoitettuun tuotteeseen riippumatta siitä, missä yhteydessä sana mainitaan. Lelu on siten aiheena omiaan herättämään lapsen kiinnostuksen mainostettavaan sivustoon ja lapsille sopimattomia tuotteita myyvän verkkokauppaan.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja mediat ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainokset ovat hyvän tavan vastaisia radiossa ennen kello 21:tä esitettyinä.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet OTK Katri Kummoinen, varatuomari Pia Kumpulainen ja Senior Advisor Tommi Pelkonen.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

Lausunto:             MEN 42/2022

Markkinoija:         HL Property Oy (Hotlips-tuotemerkki)

Media:                   Radio Bauer Media Oy:n kanava: Radio Nova
Sanoma Finland Oy:n kanavat: Radio Suomipop, HitMix, Radio Rock, Radio Helmi, Loop, Groove, Aito Iskelmä ja Me Naiset Radio

Päätös:                 Huomautus