MEN 49/2020: HL-Property Oy (Hotlips-tuotemerkki)

Lausunto:
MEN 49/2020
Markkinoija:
HL-Property Oy (Hotlips-tuotemerkki)
Media:
radio
Päätös:
huomautus
Artikla:
1 artikla - Perusperiaatteet
18 artikla - Lapset ja nuoret
26 artikla - Itsesääntelytoimielimien päätösten noudattaminen

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Hotlips-tuotemerkin lapsille sopimattoman mainossisällön esittäminen radiossa ennen klo 21:tä katsottiin hyvän tavan vastaiseksi menettelyksi.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Hotlips.fi-verkkokaupan radiomainoksista, joita on esitetty Sanoma Media Finland Oy:n eri radiokanavilla. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan radiossa keskellä päivää esitettävät seksin ääniä sisältävä mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska varsinkin autossa lapset kuuntelevat mainoksia.

Markkinointi

Mainoksia on kolme erilaista ja niiden kesto on noin 20 sekuntia. Mainosten sisältö on seuraavanlainen:

”Sanos paras seksivälineiden verkkokauppa? No tietysti se, se, noh, oli jo ihan tulossa.. Niin, anna tulla vaan. No se, kyl se tulee, nyt se tulee, Hotlips! No tulihan se sieltä. Hotlips, aah, piste fi.”

"Hotlips! Krhm, sain. Halvalla. Joko sinä olet tutustunut Hotlipsin löytönurkkaan? Löytönurkasta löydät kaikki hienot tuotteet aina vähintään 50 prosentin alennuksella. Tutustu heti. Hotlips, aah, piste fi.”

"Hotlips! Hotlipsistä löydät laadukkaat seksilelut joka lähtöön edullisesti ja huomaamattomasti. Sivuilla myös hyvät arvostelut eri tuotteista. Hotlips, sataprosenttisesti suomalainen. Hotlips, aah, piste fi.”

Mainoksia on esitetty 24.8.-13.9.2020. Niitä on kahden viikon aikana esitetty kaikkiaan noin 350 kertaa kaikkina vuorokaudenaikoina. Mainoksia on esitetty esimerkiksi klo 9, 12, 18 ja 21.

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

Sanoma kuuntelee jokaisen sen radiokanaville tarkoitetun mainoksen, jotta se voi varmistua radiomainonnan lain ja (Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen tarkoittaman) hyvän tavan mukaisuudesta. Lainsäädäntö ei sääntele radiomainonnan aikoja. Tässäkin tapauksessa mainokset on kuunneltu ja arvioitu etukäteen.

Erotiikkavälineitä myyvät ja markkinoivat toimijat ovat laillisia yrityksiä, joiden kilpailukeinoihin markkinointi ja mainonta kuuluvat. Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 2 artikla kieltää hyvän tavan vastaisen mainonnan. Hyvän tavan vastaisen mainonnan määrittelee ensisijaisesti lainsäädäntö, ei yksittäisen ihmisen tuntemus.

Radiokanavat eivät ole kuuntelijaprofiililtaan lapsille suunnattuja. Se, että lapsi tai nuori kuuntelee radiokanavaa ja sieltä tulevaa aikuisille suunnattua sisältöä, ei tee kyseisestä kanavasta lapsille ja nuorille suunnattua markkinointivälinettä.

Mainokset eivät Sanoman näkemyksen mukaan puhuttele lapsia ja nuoria, eikä niissä sinänsä ole sopimatonta tai muuten hyvän tavan vastaista sisältöä tai viestiä. Mainokset eivät sisällä sellaista selkeää sanallista sisältöä, jonka seksuaalisen luonteen vuoksi se olisi lapsille ja nuorille Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen tarkoittamalla tavalla haitallista, jos lapsi tai nuori kuulisi mainoksia.

Sanoma toteaa, että Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjen perusteella ensisijainen vastuu markkinoinnin sisällöstä – hyvän tavan mukaisuudesta – on markkinoijalla itsellään. Radiokanavan tai muun median, lähettäjäyrityksen tai kustantajan, jotka kustantavat, välittävät, toimittavat tai jakelevat markkinointia ja mainoksia, on Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) säännösten mukaan kuitenkin noudatettava asianmukaista huolellisuutta omassa toiminnassaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa mediassa ei saa markkinoida tuotteita, jotka ovat heille laittomia tai sopimattomia.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, kustantajan, median tai alihankkijan ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jakeluun tai vastaavaan menettelyyn, jos itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista.

Alan toimijoita rohkaistaan sisällyttämään sopimuksiinsa sitoumus noudattaa markkinoinnin itsesääntelyohjeita ja itsesääntelyssä annettuja päätöksiä sekä tukea itsesääntelyä muutoinkin.

Asian arviointi

Esitetyn selvityksen mukaan erotiikkatuotteita myyvän verkkokaupan mainoksia on esitetty kahden viikon jaksolla noin 350 kertaa Sanoma Media Finland Oy:n eri radiokanavilla. Mainoksia on esitetty säännönmukaisesti pääasiassa päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat toistuvasti voineet kuulla niitä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainitun kaltaisten tuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella markkinoinnilla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan vuorokaudesta voidaan mainostaa, missä mediassa ja millä tavoin. Yksittäistapauksissa aikuisille suunnattua markkinointia voidaan arvioida kuin lapsille suunnattua markkinointia. Tällöin esimerkiksi radiomainonnan osalta merkitystä on mainoksen esittämisajankohdalla.

Lapsilla on oikeus olla kohtaamatta ikäänsä ja kehitystasoonsa soveltumattomia seksuaalisia ärsykkeitä tavanomaisessa elinympäristössään. Mainos on hyvän tavan vastainen esimerkiksi silloin, kun mainos on seksuaalisen sisältönsä vuoksi lapsille sopimaton ja sitä esitetään radiossa tai televisiossa ennen kello 21:tä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että jotkut mainokset sisältävät viitteitä seksuaalisuuteen enemmän ja jotkut vähemmän. Kaikki mainokset ovat kuitenkin olleet osa usein toistuvaa, toisiaan muistuttavien mainosten sarjaa, jolloin niiden kaikkien voidaan katsoa olevan lapsille sopimattomia.

Lisäksi mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että se on antanut huomautuksia samantyyppisestä mainonnasta aikaisemminkin. ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan mukaan markkinoijan, mainostoimiston, kustantajan, median tai alihankkijan ei tule osallistua sellaisen markkinoinnin julkaisemiseen, jakeluun tai vastaavaan menettelyyn, jos itsesääntelytoimielin on katsonut, että kysymyksessä oleva markkinointi on markkinointisääntöjen vastaista.

Edellä mainituilla perusteilla sekä erityisesti mainosten esitysaika ja -tapa huomioon ottaen mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja media ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 18 artiklojen vastaisesti. Mainokset ovat hyvän tavan vastaisia.

Lisäksi median katsotaan menetelleen myös ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 26 artiklan vastaisesti.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet varatuomari Sanna Holkeri, Senior Advisor Tommi Pelkonen, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen ja Compliance Officer Raija Tuokko.

Päivi Romanov                                                              Paula Paloranta
puheenjohtaja                                                               sihteeri

ASIASANAT: LAPSILLE SOPIMATON MAINOS

Lausunto:             MEN 49/2020
Markkinoija:         HL-Property Oy (Hotlips-tuotemerkki)
Media:                   Radio (Sanoma Media Finland Oy)
Päätös:            Huomautus