MEN lausunto 1/2011 Harjunpää & Pahan pappi -elokuvan ulkomainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 3.3.2011

Lausunto: MEN 1/2011
Mainostaja: Oy Nordisk Film Ab
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO HARJUNPÄÄ & PAHAN PAPPI –ELOKUVAN ULKOMAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut useita lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä Harjupää & Pahan pappi –elokuvan ulkomainoksesta. Lausunnon pyytäjien mukaan mainos on uhkaava ja pelottava, koska mainoksessa näyttelijä osoittaa aseella suoraan mainoksen katsojaa kohti. Maassa, jossa on viime vuosina tapahtunut kaksi kouluampumista, joukkomurha kauppakeskuksessa ja hiljakkoin ammuttu kolme ihmistä hampurilaispaikan jonossa, ei pitäisi olla julkisilla paikoilla näkyvissä tällaisia mainoksia.

Mainos

Mainoksessa elokuvan näyttelijä seisoo metrotunnelissa ja tähtää aseella eteenpäin.

Vastineet

Oy Nordisk Film Ab (mainostaja):

Mainoksessa Harjunpää-nimistä poliisia esittävä näyttelijä seisoo metrotunnelissa tähdäten aseellaan eteenpäin pimeään metrotunneliin. Mainoksen avulla katsojalle viestitään mitä lajityyppiä elokuva edustaa. Mainoksessa näkyvä ase liittyy mainostettavaan tuotteeseen, rikoselokuvaan, ja elokuvan päähenkilön työhön. Näyttelijällä on mainoksessa monista rikoselokuvista tuttu asento: poliisi etenemässä tuntemattomassa maastossa itseään aseella suojaten. Mainostajan mukaan toiminta-, seikkailu-, jännitys- ja rikoselokuvien elokuvajulisteissa ase on ollut kautta aikojen tyypillinen, joskin ehkä kliseinen, tapa kertoa elokuvan
sisällöstä. Jos Harjunpää ja pahan pappi –elokuvan kohdalla katsotaan, että aseen käyttö julisteessa rikkoo mainonnan hyvää tapaa, tulisi mainonnan eettisen neuvoston siinä tapauksessa käsitellä lähes jokaisen toiminta-, trilleri-, jännitys- ja rikoselokuvan lajityyppiä edustavan elokuvan ulkomainonnan eettisyys.

JCDecaux Finland Oy (ulkomainosyhtiö):

Ulkomainosyhtiö katsoo, että Harjunpää & Pahan pappi –elokuvan syksyn 2010 ulkomainonta ei riko lakeja tai asetuksia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei tule ilman perusteltua syytä käyttää hyväksi pelkoa, vastoinkäymisiä tai kärsimystä. Markkinoinnissa ei saa yllyttää väkivaltaan, laittomaan tai muutoin yhteiskunnan vastaiseen käyttäytymiseen. Markkinoinnissa ei myöskään tule sallia tällaista käyttäytymistä.

Mainoskuvassa elokuvan päähenkilö tähtää aseella katsojaa kohti. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että koska kysymyksessä on rikoselokuva, mainoskuvan aihe on perusteltu, vaikka se saattaa joidenkin henkilöiden mielestä olla ulkomainokseksi sopimaton

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei mainos sitä kokonaisuutena arvioiden ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri