MEN lausunto 11/2006 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 11/2006
Mainostaja: Erotic Club Pussy-Cat
Mainostettava tuote: Ravintola
Mainos: Ulkomainos
Annettu: Helsinki, 30.10.2006

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä kuluttajilta erotiikkaravintolan mainoksesta. Kuluttajien käsityksen mukaan ravintolan julkisivun suurikokoinen piirretty kuva yläosattomasta naisesta ei ole eettisesti hyväksyttävä. Tällainen kuva vilkkaan kadun varressa ei ole perusteltua, koska nainen itsessään ei ole myyntiartikkeli. Mainoksen kuva yhdistettynä ravintolan nimeen halventaa naista. Mainoksen suuren koon vuoksi sitä ei voi välttyä kohtaamasta arkielämässä. Mainos tavoittaa siten myös lapset eikä ole heille sopiva.

Mainostaja ei ole toimittanut neuvostolle pyydettyä vastinetta eikä kuvaa lausuntopyynnön kohteena olevasta ravintolan julkisivusta. Kirjelmät liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudellista. Jokaista mainosta laadittaessa on pidettävä mielessä mainonnan yhteiskunnallinen vastuu. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Perussääntöjen 14 artiklan vahingollisten vaikutusten ennaltaehkäiseminen –kohdan mukaan mainos ei saa sisältää lausumaa eikä kuvallista esitystä, jolla saattaisi olla vahingollisia vaikutuksia lapsen tai nuoren henkiseen, moraaliseen tai fyysiseen tilaan.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Mainonnan eettinen neuvosto ei voi ottaa kantaa esillä olevaan asiaan, koska sillä ei ole ollut käytettävissään kuvaa lausuntopyynnön kohteena olevasta kuvasta.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, päätoimittaja Lauri Kontro, viestintäpäällikkö Tuula Laitinen, johtaja Jorma Miettinen, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri