MEN lausunto 11/2012 Ryanair Corporaten verkkomainoksista

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO           4.9.2012

Lausunto: MEN 11/2012
Mainostaja: Ryanair Corporate
Media: Internet
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO LENTOYHTIÖN VERKKOMAINOKSISTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä ryanair.com -sivuston lentomatkamainoksesta. Mainos on lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan hyvän tavan vastainen, koska siinä käytetään naista seksiobjektina ja katseenvangitsijana tavalla, joka halventaa sukupuolen lisäksi myös ammattiryhmää. Mainoksen kuva ei liity lentomatkailuun. Teksti ”Red hot fares & crew” on seksuaalista vihjailua, jolla ei ole mitään tekemistä myytävien tuotteiden kanssa.

Mainokset

Mainoksessa on kuva naisesta, jolla on rintaliivit päällä ja hattu päässä. Naisella on toinen käsi niskan takana ja nainen katsoo katsojaa. Naisen alaruumis on rajattu kuvasta pois. Kuvan vieressä on teksti ”Red hot fares and crew!!! € 9.99”. Tekstin vieressä on lennon varaamisen mahdollistava varausohjelma. Mainoksen alaosassa lukee ”Buy the Ryanair charity calendar 2012 while stocks last!”.

Mainostajan lausuma

Mainostaja ei ole antanut pyydettyä lausumaa asiassa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sallia sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä ammattia.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos

a)    naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla;

b)    naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä; tai

c)    mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainoksessa on käytetty alusvaatteisiin pukeutuneita naisia katseenvangitsijoina ilman asiallista yhteyttä mainostettavaan päätuotteeseen. Lisäksi mainoksissa esitetään seksuaalisia vihjailuja ja lupauksia, joilla ei ole mitään tekemistä mainostettavan päätuotteen kanssa. Mainos on naissukupuolta ja lentoemäntien ammattia alentava ja halventava.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 ja 12 artiklojen ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 1 kohdan vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist ja varatuomari Pirkko Mäkinen.

Arja Hiltunen
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri