MEN lausunto 14/2007 Muu hyvän tavan vastaisuus, väitetty piilomainonta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 14/2007
Asia: Väitetty piilomainonta Big Brother 2007 –ohjelmassa
Annettu: Helsinki, 2.11.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta Big Brother 2007 –ohjelmassa esitettävän grafiikan osalta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan kysymys on hashispensaan piilomainonnasta.

SubTV on antanut neuvostolle 13.9.2007 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja ohjelmasta toimitetut kuvamateriaalit liitettiin jutun asiakirjoihin.

Vastine

SubTV:n mukaa kysymys ei ole huumeiden piilomainonnasta. Lausunnon pyytäjä viitannee ”hashispensaikolla” ohjelmatunnisteessa ja väliplansseissa näkyviin kasvigrafiikoihin. Grafiikassa esiintyvä kasvi on Keski- ja Etelä-Amerikan kosteikolla esiintyvä sutipuu. Graafikat ovat ohjelmassa kanavan ns. green tv –teeman vuoksi. Green tv on kansainvälisen televisio-ohjelmoinnin uusi trendi. Ohjelmassa green tv –teema näkyy muun muassa luomuruoassa, puulämmitteisyydessä, pihatoimintojen korostamisena ja ohjelman ilmeen yleisessä vihreydessä. Ohjelman tuotantoyhtiö on valinnut kyseisen kasvigrafiikan symboloimaan teemaa.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Esitetyn selvityksen perusteella ohjelman kasvigrafiikka liittyy ns. green tv –teemaan ja grafiikan esittämä kasvi on sutipuu. Mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että ohjelmassa ei ole esitetty hyvän tavan vastaista mainontaa.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Pirkko Mäkinen, päätoimittaja Tapani Ruokanen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri