MEN lausunto 19/2007 Sukupuolten välinen tasa-arvo

Lausunto:
MEN 19/2007
Markkinoija:
Panimoravintola Bruuveri
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
huomautus

Mainonnan eettinen neuvosto

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 19/2007
Mainostaja: Panimoravintola Bruuveri
Mainos: Ravintolassa esitetty alkoholijuoman mainos
Annettu: Helsinki, 18.12.2007

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta ravintolan tv-ruudulla esitetystä Jägermeister-juoman mainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainos esineellistää naissukupuolen, koska mainoksessa käytetään naista seksiobjektina ja asiattomasti katseenvangitsijana.

Mainostaja ei ole toimittanut neuvostolle vastinetta. Juoman maahantuoja Beverage Partners Finland Oy on antanut neuvostolle 2.10.2007 päivätyn vastineen. Kirjelmät liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Lausuntopyynnön mukaan mainoksessa kolme naista menee baaritiskille tilaamaan drinkkejä. Juomat juotuaan kaksi naista laittaa yllättyneinä molemmat kädet rinnoilleen. Kolmannen naisen topin läpi näkyvät kovettuneet nännit. Mainoksen lopussa näytetään Jägermeister-pulloa ja ruudussa näkyy teksti ”drink responsible”.

Vastine

Maahantuojan käsityksen mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen. Mainos on ladattu internetistä ja se on tehty vapaampia markkinoita, kuten Tanskaa ja Saksaa, varten. Maahantuoja on ollut yhteydessä ravintolaan ja pyytänyt, ettei mainosta enää näytetä. Ravintola on lopettanut mainoksen esittämisen.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 2 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla tai jos naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä.

Kysymyksessä on ravintolan tv-ruudulla esitetty internetistä ladattu alkoholijuoman mainos. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainoksessa käytetään naista katseenvangitsijana halventavalla tavalla.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevan 2 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, varatuomari Pirkko Mäkinen, tutkimuspäällikkö Sirpa Tallqvist ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri