MEN lausunto 3/2003

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO
KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 3/2003
Mainostaja: Jippii Group Oyj
Mainostettava tuote: Matkapuhelinlogot
Mainos: TV-mainos
Annettu: Helsinki, 28.3.2003

Mainonnan eettinen neuvosto on päättänyt omasta aloitteestaan pyytää mainostajalta vastineen matkapuhelinlogoja markkinoivasta televisiomainoksesta, jossa nuorisojoukko jakaa lentolehtisiä metrossa. Mainoksessa erään matkustajan otsaan ammutaan niittipistoolilla lentolehtinen. Mainonnan eettinen neuvosto on saanut myös 31.1.2003 lausuntopyynnön kuluttajalta televisiomainoksen muutetusta versiosta, jossa mainoksen lopussa ollut väkivaltainen kohtaus on poistettu ja sen tilalle on sijoitettu pysäytyskuva auringonlaskusta. Kuvan päällä on englanninkielinen teksti: ”Jesus will love you if you don’t visit www.badlogo.com”. Kuluttaja katsoo mainoksen olevan sopimaton siinä esiintyvän Jeesus-viittauksen vuoksi.

Jippii Group Oyj (mainostaja) ei ole antanut neuvostolle pyydettyä vastinetta. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Televisiomainoksessa nuorisojoukko jakaa lentolehtisiä metromatkustajille. Nuoret tiedustelevat matkustajilta englanniksi, ovatko nämä mahdollisesti kiinnostuneita kännykkälogojen ja soittoäänien kierrättämisestä. Eräs pukuun sonnustautunut miesmatkustaja ei ole asiasta innostunut, jolloin yksi jakajista hermostuu ja ampuu lentolehtisen niittipistoolilla miehen otsaan. Mies huutaa tuskasta ja kuvassa näytetään hänen verisiä kasvojaan. Mainoksen lopussa lehtisiä jakanut nuorukainen ampuu niittipistoolilla myös itseään ohimoon. Televisioruudussa näkyy koko mainoksen ajan internet-osoite www.badlogo.com .

Internet-sivuilta ilmenee tarkemmin mainostaja sekä se, että mainostettava tuote on matkapuhelinlogo, joita voidaan siirtää matkapuhelimesta toiseen.

Mainostaja on myöhemmin muuttanut mainosta siten, että mainoksen lopussa ollut väkivaltainen kohtaus on poistettu ja sen tilalla on pysäytyskuva auringonlaskusta. Kuvan päällä on teksti: ”Jesus will love you if you don’t visit www.badlogo.com ”.

Vastine

Mainostaja ei ole antanut mainonnan eettiselle neuvostolle sen pyytämää vastinetta televisiomainoksestaan.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 3 kohdan mukaan mainoksessa ei saa suvaita eikä yllyttää väkivaltaan, eikä rohkaista laittomaan tai muutoin moitittavaan käyttäytymiseen.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainos sisältää väkivaltaa. Väkivaltaisen kuvauksen käyttämiselle huomionherättämiskeinona kuluttajiin kohdistuvassa mainoksessa ei ole ollut hyväksyttäviä perusteita.

Mainostajan poistettua mainoksesta väkivaltainen kohtaus on sen tilalle sijoitettu pysäytyskuva auringonlaskusta ja teksti: ”Jesus will love you if you don’t visit www.badlogo.com”. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei teksti mainitussa yhteydessä anna aihetta asian enempään käsittelyyn.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainoksen aikaisempi, väkivaltainen versio on mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 ja 2 artiklan sekä 4 artiklan 3 kohdan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, toimitusjohtaja Jari Kostamo, varatuomari, OTL Paavo Nikula ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri