MEN lausunto 5/2005

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 5/2005
Mainostaja: Pihtiputaan Jätehuolto Oy ja Hyötykolmio Oy
Mainos: Peliasumainos
Annettu: Helsinki, 11.2.2005

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta naislentopalloilijoiden peliasuissa olevista mainoksista. Kuluttajan mielestä mainokset esineellistävät naisia.

Mainostajat ovat antaneet neuvostolle 20.1.2005 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Naislentopalloilijoiden peliasuihin on painettu yritysten mainoksia. Housuissa on muun muassa ”Hyötykolmio” ja ”Pihtiputaan Jätehuolto Oy” – nimisten yritysten nimet ja logot.

Vastine

Mainostajien mukaan peliasujen mainokset ovat yksi tapa tukea pienen paikkakunnan urheiluseuroja. Mainokset ovat olleet lentopallojoukkueen peliasuissa jo vuosikausia. Jokaiselta pelaajalta on pyydetty lupa kysymyksessä oleviin mainoksiin. Mainostajat kiistävät, että mainokset esineellistäisivät naisia.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan mainonnan on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että naislentopallojoukkueen peliasuissa on mainostajayritysten nimet sellaisenaan, vaikkakin tässä tapauksessa jossakin määrin alatyylisesti sijoitettuina. Mainoksiin on kuitenkin mainostajien mukaan pyydetty jokaisen pelaajan suostumus. Mainostajat ovat mainonnallaan samalla tukeneet urheiluseuraa.

Mainituilla perusteilla mainonnan eettinen katsoo, että mainokset eivät ole mainonnan kansainvälisten perussääntöjen vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, kehitysjohtaja Jari Jussila, varatuomari, OTL Paavo Nikula, päätoimittaja Tapani Ruokanen ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri