MEN lausunto 8/2009 Muu hyvän tavan vastaisuus

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 8/2009
Mainostaja: Sampo Pankki Oyj
Mainos: Tv-mainos
Annettu: Helsinki, 6.3.2009
Päätös: Vapauttava lausunto

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön kuluttajalta pankin televisiomainoksesta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mies ja nainen esitetään mainoksessa seksiobjekteina ilman, että sillä olisi mitään yhteyttä mainostettavaan palveluun. Mainostaja on antanut neuvostolle 3.11.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksen pariskunta on asuntonäytössä. He siirtyvät huoneesta toiseen riisuen samalla vähitellen vaatteitaan. Mainoksen päätteeksi kuvaruutuun ilmestyy teksti: ”Tuumasta toimeen ja asuntolaina Sampo Pankista.” Tämän jälkeen kuvaruudussa näkyy mainostajan logo.

Vastine

Mainos kuuluu mainostajan asuntolainakampanjaan, jossa käytetty viesti on: ”Jos se tuntuu heti kodilta, eikun tuumasta toimeen ja asuntolaina Sampo Pankista.” Mainoksessa pariskunta tunnistaa asunnon heti kodikseen ja kotiutuu heti asuntoon niin hyvin, että muiden asuntonäytössä olevien vieraiden läsnäolo tulee heille yllätyksenä. Vaatetuksen maltillinen vähentäminen on oleellinen osa sen viestimisessä, että pariskunta tuntee olevansa kotona. Mainostajan mukaan kyseisessä osassa on kyse luonnollisesta kiihkeästä romantiikasta.

Mainoksessa ei ole sukupuoleen perustuvaa syrjintää eikä se loukkaa ihmisarvoa. Pariskuntaa ei käytetä mainoksessa seksiobjektina. Pariskunnan käytös viestii humoristisella tavalla kotiutumisen tunnetta, eikä mainos ole tässä suhteessa yliampuva. Lisäksi yhteys kodin löytämisen tunteen ja asuntolainan tarpeen välillä on ilmeinen. Nuoren parin käytöksellä on selkeä asiallinen yhteys mainoksen pääviestiin.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin kansainvälisten perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden mukaan mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei kumpaakaan sukupuolta ole kuvattu mainoksessa alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla. Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen tai mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, KTT Annukka Jyrämä, varatuomari Pirkko Mäkinen ja päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri

Katso tv-mainos tästä (MPG, 10 Mt)