Hallituksen oltava aloitteellinen Euroopan unionissa

Suomen tulevan hallituksen on otettava heti EU-asioissa ennakkoluuloton, aktiivinen ja aikaansaava ote. Suomen puheenjohtajakaudella on löydettävä nopeasti oikeat askelmerkit talouskasvun vahvistamiseksi ja turvallisuuden kehittämiseksi Euroopassa, muistuttaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen Timo Vuori Eurooppapäivänä.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori. Kuva: Roni Rekomaa

”Työpaikkoja luovat EU:n toimivat kotimarkkinat ja uusia vientimarkkinoita avaava kauppapolitiikka on oltava myös EU:n uuden komission ja parlamentin kärkihankkeita. Ulkoista turvallisuutta on vahvistettava yhteistyöllä turvallisuus- ja maahanmuuttoasioissa”, vaatii Vuori. Tämä ei ole itsestäänselvyys EU:ssa, joten Suomen on sitä ponnekkaasti ajettava.

Suomi eikä mikään muukaan EU-maa pysty näitä mahdollisuuksia ja haasteita ratkaisemaan yksin. Siksi tarvitaan viisasti vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni, muistuttaa Vuori.  

”Suomen on siirryttävä passiivisesta EU-politiikasta aktiivisemmaksi toimijaksi. EU:n puheenjohtajamaana meidän on edesautettava kompromissien löytämisessä EU-maiden kesken, mutta samalla meidän on itse uskallettava olla aloitteellisia. Vain näin voimme turvata myös omat kansalliset intressimme ja varmistaa kilpailukykymme EU-yhteistyössä”, Vuori sanoo. 

Talouskasvu luo turvallisuutta 

Hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden tuoreissa EU-linjauksia hallituksen muodostaja Antti Rinteelle korostetaan kovasti EU:n tärkeätä roolia rauhan, ympäristön, ihmisoikeuksien ja ilmastonsuojelun edistämisessä sekä veronkierron ja eriarvoisuuden vähentämisessä.  

“Avoimen ja vientivetoisen Suomen on ehdottomasti vietävä eteenpäin kestävää talouskasvua ja työpaikkoja vahvistavaa EU-politiikkaa, jossa avainasemassa on onnistuminen sisämarkkina- ja kauppapolitiikassa”, muistuttaa Vuori. Fiksusti tehtynä tämä ei ole ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa.  

Vuoren mukaan Suomen viennistä 60 prosenttia ja tuonnista 73 prosenttia kohdistuu Euroopan unioniin. Toimiva EU:n kotimarkkina on elintärkeä Suomen talouden, työpaikkojen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Talouskasvu luo työtä, mikä vahvistaa EU-kansalaisten turvallisuutta. Myös ulkoisen turvallisuuden varmistaminen niin puolustuksessa kuin maahanmuutossa on tärkeää Suomelle.  

Yksin emme pärjäisi pakolaistulvissa emmekä kauppakiistoissa Kiinan, Venäjän tai vaikkapa USA:n kanssa, muistuttaa johtaja Vuori. Vahva EU tarkoittaa kansainvälisessä toimintaympäristössä myös vahvaa Suomea.

”Uudella hallituksella on vähintään tuhannen miljoonan euron paikka vahvistaa EU:n toimintaa ja sen luomaa lisäarvoa myös Suomelle”, Vuori sanoo.