Kauppakamarien vientijohtajakysely: Heikentynyt kysyntä piinaa suomalaisia vientiyrityksiä – 100 prosenttia vientiyrityksistä on huolissaan hiipuvasta maailmantaloudesta 

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. Kuva: Elmo Eklund.

Heikentynyt kysyntä piinaa suomalaisia vientiyrityksiä. Lähes 95 prosenttia vientiyrityksistä kertoo heikon kysynnän olevan suurin haaste tulevan vuoden viennille, selviää Kauppakamarien vientijohtajakyselystä. Geopoliittinen epävarmuus koettelee vientiyrityksiä edelleen ja vastanneista peräti 94 prosenttia kertoo geopoliittisen epävarmuuden vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen jollain tapaa. 

Kauppakamarien tuore vientijohtajakysely osoittaa heikentyneen kysynnän ja taantuvan maailmantalouden olevan nyt suurimpia vientinäkymiä heikentäviä tekijöitä. Peräti 94 prosenttia kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo madaltuneen kysynnän haastavan vientiä. 78 prosenttia vastasi taantuvan maailmantalouden sekä 44 prosenttia Venäjän Ukrainan vastaisen sodan ja pakotteiden vaikeuttavan vientiä. Yritykset saivat valita kyselyssä kolme tärkeintä vientinäkymiä heikentävää tekijää. 

Taantuva maailmantalous ja vähentyvä kysyntä ovat nousseet suurimmiksi vientiä heikentäviksi seikoiksi, mutta vielä lokakuussa kolmanneksi suurimpana haasteena oli kohonneet kustannukset. Joulukuun kyselyssä kolmantena oli Venäjän sota ja pakotteet.  

”Tulevasta vuodesta on tulossa vientiyrityksille vaikea. Heikentynyt kysyntä ja maailmantalouden tila ovat nyt selvästi vientiyritysten merkittävimmät haasteet. Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa olisi korjattava, eli suomalaisyritysten on löydettävä uusia kauppakumppaneita, jotta vientiä saadaan vauhditettua ”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo. 

Yritykset varautuneet geopoliittisen epävarmuuden tuomiin riskeihin 

Geopoliittinen epävarmuus ja siitä johtuvat häiriöt ovat edelleen yrityksien toimintaa merkittävästi hankaloittavia tekijöitä. 94 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi niiden vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen merkittävästi, jonkin verran tai hieman. 

“Huolestuttava geopoliittinen tilanne vaikuttaa lähes kaikkiin suomalaisiin vientiyrityksiin. On kuitenkin oltava tyytyväinen, että yritykset arvioivat tulevaa vuotta positiivisemmin. Ei kuitenkaan sovi tuudittautua tuohonkaan tietoon, vaan suomalaisille vientiyrityksille on annettava kaikki apu viennin vauhdittamiseksi”, sanoo Pohjanheimo.   

Kyselyn mukaan yritykset ovat varautuneet geopoliittisiin riskeihin muun muassa uudelleenarvioimalla ja monipuolistamalla arvo- ja toimitusketjuja, vahvistamalla tietoturvallisuutta sekä etsimällä uusia vientimarkkinoita. Myös Kiinan merkitys kauppakumppanina on laskenut ja 68 prosentilla vaihtoehtoinen kauppakumppani on löytynyt Euroopasta.  

Vaikka kysynnän tila ja taantuva maailmantalous heikentävät vientiä, ovat yritysten arviot ensi vuodesta vielä positiiviset. Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia arvioi viennin kasvavan jonkin verran tai merkittävästi vuoden 2024 aikana verrattuna vuoteen 2023. Yrityksistä 20 prosenttia arvioi viennin puolestaan laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Positiiviset arviot ovat kuitenkin laskeneet selvästi viime syksystä, jolloin 54 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan vuonna 2023. 

Kauppakamarien vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 12.–14.12.2023. Kyselyyn vastasi 88 yritystä. Vastanneet yritykset olivat merkittäviä vientiä harjoittavia työnantajayrityksiä eri puolilta Suomea.    

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494