Kauppakamarikysely: Alkushokin jälkeen yritykset pärjäsivät koronapandemiassa ennakoimaansa paremmin – toimialakohtaiset erot kuitenkin suuria

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki. Kuva: Liisa Takala

Koronapandemian vaikutukset ja jäljet yritysten toimintaan ovat suuret, mutta eivät ihan niin suuret kuin mitä yritykset itse pandemian alussa arvioivat, selviää kauppakamareiden maaliskuun 2020 ja kesäkuun 2021 välillä tekemistä koronakyselyistä. Toiset toimialat, kuten teollisuus, ovat selvinneet kohtalaisen vähin vaurioin, kun taas majoitus- ja ravintola-ala sekä kulttuuri ovat olleet suurkärsijöitä.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan yritysten odotukset ovat suorastaan mullistuneet sitten koronakriisin alun – parempaan päin. Huhtikuussa 2020 liki 90 prosenttia yrityksistä odotti liikevaihdon alenevan seuraavan kahden kuukauden aikana ja peräti 22 prosenttia yrityksistä odotti aleneman olevan yli 50 prosenttia.

Viimeisimmän, kesäkuussa tehdyn kyselyn mukaan enää alle puolet odotti liikevaihdon alenevan. Yli 50 prosentin alenemaa odotti enää noin 5 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

”Muutos parempaan päin on selvä ja kertoo siitä, että yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen ja löytäneet jopa uusia keinoja luoda liikevaihtoa. Eikä ihan kaikki lopulta mennyt niin ”säppiin” miltä pandemian alkupäivinä näytti. Ihmiset kuluttivat edelleen, joskin tarpeet ja kulutuskohteet muuttuivat, mutta sitä ei alkuun pystynyt kukaan tietysti arvioimaan”, Kotamäki sanoo.

Kotamäki kuitenkin muistuttaa, että edelleenkin eletään poikkeusaikoja ja pandemian jälkeinen kasvu on vasta alkamassa.

”Nyt on kriittisen tärkeää, että hallitus tekee päätöksiä, jotka auttavat yrityksiä kasvuun kiinnipääsemisessä. Suomella ei ole varaa jäädä katsomaan sivusta, kun globaali kasvu alkaa”, Kotamäki sanoo.

Konkurssiriski laskenut

Entistä suurempi osa yrityksistä kertoo nyt, että korona ei ole vaikuttanut negatiivisesti liikevaihtoon. Noin kolmannes yrityksistä (34 %) sanoi kesäkuussa tehdyssä kyselyssä, että koronakriisi ei ole vaikuttanut liikevaihtoon tai on vaikuttanut positiivisesti. Huhtikuussa 2020 näin vastasi neljäsosa yrityksistä.

”Vaikka luvut ovat parantuneet, täytyy kuitenkin muistaa, että edelleenkin kaksi kolmasosaa yrityksistä sanoo koronan vaikuttaneen liikevaihtoon negatiivisesti. Se on hurja luku”, Kotamäki sanoo.

Myös konkurssiriski on pienentynyt sitten pandemian alun. Kun pahimmillaan pandemian alussa peräti 34 prosenttia yrityksistä kertoi konkurssin riskin nousseen merkittävästi, niin kesäkuussa enää 22 prosenttia yrityksistä kertoi konkurssiriskin nousseen.

Lähes puolet yrityksistä lomautti ja irtisanoi

Kauppakamarien yli vuoden ajan säännöllisesti tehdyistä kyselyistä selviää, että lähes puolessa kyselyyn vastanneista yrityksistä koronakriisi aiheutti lomautuksia tai irtisanomisia.

Odotukset seuraavan kahden kuukauden aikana henkilöstön kehityksestä ovat sen sijaan muuttuneet jo huomattavasti paremmiksi. Kesäkuun kyselyssä noin 82 prosenttia yritysvastaajista odotti henkilöstön määrän pysyvän ennallaan tai kasvavan lähitulevaisuudessa.

”Toisin sanoen vain noin 18 prosenttia yrityksistä odottaa irtisanomisia tai lomautuksia seuraavan kahden kuukauden aikana. Tämä on erinomainen uutinen työmarkkinoilla”, Kotamäki sanoo.

Pandemia on runnellut pahiten matkailu- ja ravintola- sekä kulttuurialaa. Näiden osalta muutokset vastauksissa sitten pandemian alun eivät ole juuri kohentuneet. Sen sijaan teollisuus on alana pärjännyt pandemiassa kohtalaisesti ja tilanne on entisestään parantunut.

”Viruksesta johtuvat rajoitukset iskivät todella pahasti matkustamiseen, ravintola-alaan ja kulttuuritapahtumiin ja se tietenkin näkyy MaRa-alojen ahdingossa. Täytyy toivoa, että pian jo sielläkin olisi valoisammat ajat edessä”, Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kyselyt aloitettiin maaliskuussa 2020. Huhtikuusta 2020 lähtien kysymykset on toistettu samanlaisina. Kyselyihin on vastannut 1800–4000 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia on kertynyt kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3, 27.4 ja 16.6. Kyselyjen data löytyy täältä https://kauppakamari.fi/uutishuone/avoin-data/

Kategoriat:Talous, Mauri Kotamäki