Kauppakamarin EU-katsaus: Vihreä talous ei saa tappaa kasvua Euroopassa

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuva: Pasi Murto

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori korostaa, että uuden komission kunnianhimoinen vihreän talouden strategia ei saa tappaa talouskasvua Euroopassa. EU:n on haettava uusia keinoja teollisuuden vähäpäästöisyyden ja resurssitehokkuuden varmistamiseksi, mutta samalla EU ei saa syyllistyä politiikkaan, joka hävittää teollisuuden ja työpaikat Euroopasta. Uuden komission työn onnistuminen on siitä kiinni, pystyykö se vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä maailmantaloudessa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenenä toimiva Vuori muistuttaa, että EU voi asettaa kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, mutta samalla sen on osattava hyödyntää EU:n sisämarkkinoita ja kauppapolitiikkaa tavoitteidensa saavuttamisessa.

”Vähäpäästöisyys ja energia- sekä resurssitehokkuus ovat jo nyt yritysten liiketoiminnan ytimessä. Näitä yrityksiä ja niiden osaamisen leviämistä on mahdollista tukea sisämarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan kannusteilla ja ohjauskeinoilla”, Vuori sanoo.

EU:n neuvottelemissa kauppasopimuksissa on syytä olla viittaukset valtioiden kansainvälisiin sitoumuksiin koskien ilmasto-, ympäristö- ja ihmisoikeus- ja työelämän velvoitteita. Mahdollisia hiilitullejakin on harkittava ennakkoluulottomasti kauppapoliittisena työkaluna, mutta niiden WTO-kelpoisuus on varmistettava.

”Talouden downshiftaus ei voi olla Euroopan tie kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja poliittisten jännitteiden kasvaessa maailman taloudessa”, muistuttaa Vuori.

Kauppapolitiikan avulla Euroopan komissio avaa EU-maiden yrityksille uusia markkinoita ja poistaa kaupan esteitä. Tuoreimmat esimerkit ovat kauppasopimukset Kanadan, Japanin, Vietnamin ja Mercosur -maiden kanssa.

”Kauppapolitiikan pääasiallinen tavoite on lisätä eurooppalaisten yritysten kaupankäyntimahdollisuuksia poistamalla kaupan esteitä, kuten tulleja ja kiintiöitä ja takaamalla yrityksille reilu kilpailuympäristö. Tämä vaikuttaa Euroopan talouteen kasvun ja työllisyyden kautta. EU:n kauppapolitiikka myös suojelee kansalaisia, sillä se takaa, että alueelle tuotavat tuotteet täyttävät tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojavaatimukset”, Vuori sanoo.

”Kaupan sääntely suojaa eurooppalaisia tuottaja epäreilulta kilpailulta. EU:n tulee ajaa avoimen ja sääntöperäisen, reilun kaupankäynnin lisäämistä maailmassa. Ilmastoneutraali ja resurssitehokas teollisuus on Suomella ja koko EU:lle merkittävä kilpailukyky- ja vientivaltti, joka pitää osata entistä paremmin hyödyntää”, Vuori sanoo.

Keskuskauppakamarin tuoreessa EU-katsauksessa tarkastellaan tiiviissä muodossa uuden komission ohjelmaa sekä unionin sisämarkkinoiden ja kauppapolitiikan tilaa. Katsauksen on koonnut Keskuskauppakamarin kansainvälisistä asioista vastaava johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtaja Timo Vuori ja se julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa. Katsaus löytyy täältä.

Kategoriat:Talous, EU, Ilmasto, Timo Vuori