Keskuskauppakamarin Kotamäki: Äitien palkkasakko riivaa OECD-maita – perhevapaauudistus toteutettava mahdollisimman pian

Keskuskauppakamarin johtavan ekonomistin mukaan tieteellinen perusta vanhempien tasa-arvoa tukevalle reformille on olemassa. Pelkona on, ettei poliittista rohkeutta löydy.

Keskuskauppakamarin johtavan ekonomisti Mauri Kotamäki. (Kuva: Roni Rekomaa)

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki painottaa, että vanhemmuuden yhteys työmarkkinoihin on tiedetty ja tunnistettu jo pitkän aikaa. Erityisesti viime aikoina tieteellinen tutkimuskirjallisuus on tuottanut paljon hyvää tietoa asiaan liittyvistä yhteyksistä ja jopa syy–seuraus -yhteyksistä.

”Yleinen tulos on se, että karkeasti ottaen miesten työmarkkinamenestys ei juurikaan heikkene lasten saannin seurauksena. Itse asiassa isien työmarkkina-asema saattaa olla jopa lapsettomia miehiä parempi. Sen sijaan havaitaan, että naisten tilanne on päinvastainen. Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan äitien palkkasakosta (engl. motherhood wage penalty), joka viittaa siihen, että lasten saannin seurauksena äitien palkkataso saattaa laskea. Vastikään ilmestyneen tutkimusartikkelin mukaan vastaavanlainen negatiivinen yhteys näyttäisi vallitsevan kaikissa OECD-maissa”, Kotamäki toteaa.

Kotamäki ehdottaa kotihoidontuesta luopumista ja vanhempainvapaiden tasaisempaa jakamista äitien ja isien välillä.

”Kotihoidontuesta on luovuttava asteittain ja tästä tulisi tehdä päätökset mahdollisimman pian. Loisimme siten yhteiskuntaan ilmapiirin, jossa äitien palaaminen työelämään on luontevampaa. Lisäksi vanhempainvapaat pitää jyvittää selkeämmin ja tasaisemmin äitien ja isien välille”, hän sanoo.

Kotamäki korostaa, että äitiyden aiheuttama palkkatason lasku on merkittävä kustannus sekä äidille itselleen että yleiselle tasa-arvokehitykselle.

”Vaikutukset äitien henkilökohtaisessa elämässä näkyvät ihan viimeistään eläkeiässä pienempänä eläkekertymänä, mistä onkin kaikeksi onneksi alettu jo julkisesti keskustella. Suurena ongelmana pidän kuitenkin myös tasa-arvokysymyksiä. Kaikki politiikkatoimet, joiden pyrkimyksenä on pienentää miesten ja naisten välistä palkkaeroa törmäävät vääjäämättä ennen pitkään kysymyksiin perhevapaajärjestelmästä sekä lastenhoidon järjestämisestä. On selvää, että ennen näiden asioiden ratkaisemista emme voi ylpeillä täydestä tasa-arvosta naisten ja miesten välillä”, Kotamäki sanoo.

Kotamäki muistuttaa, että mitä tasa-arvoisempi perhevapaajärjestelmä valtiolla on, voi sen olettaa tuottavan sitä tasa-arvoisempia tuloksia myös työmarkkinoilla.

”Näen selkeänä vaarana orastavalle kehitykselle enää sen, ettei poliittista rohkeutta uudistuksen tekoon synny. Yhteiskunnallinen ilmapiiri olisi reformiin kyllä valmis ja tarve sille on kiistaton”, hän sanoo.