Keskuskauppakamari on nimittänyt 1.1.2019 alkavalle toimikaudelle seitsemän uutta jäsentä välimiesmenettelyitä ja sovitteluita hallinnoivan välimieslautakunnan hallitukseen.


Uudet suomalaiset jäsenet:

  • Tero Artimo, asianajaja, Asianajotoimisto Artimo & Co Oy, Jyväskylä (CV)
  • Antti Järvinen, asianajaja, osakas, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsinki (CV)
  • Tuuli Timonen, Senior Associate, Asianajotoimisto White & Case Oy, Helsinki (CV)


Uudet ulkomaalaiset jäsenet:

  • Daniel Hochstrasser, Partner, Bär & Karrer AG, Sveitsi (CV)
  • Jennifer Kirby, Principal, Kirby, Ranska (CV)
  • Stefan Kröll, Arbitrator, Honorary Professor, Director of the Center for International Dispute Resolution, Bucerius Law School, Saksa (CV)
  • Robin Oldenstam, Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Ruotsi (CV)

Nykyisistä hallituksen jäsenistä hallituksessa jatkavat 1.1.2019 alkavalla toimikaudella lautakunnan puheenjohtaja Petra Kiurunen (asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy; CV) sekä varapuheenjohtajat Marko Hentunen (asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy; CV) ja Mikko Kemppainen (lakiasiainpäällikkö, Orion Oyj; CV). Suomalaisina jäseninä hallituksessa jatkavat Tarja Honkanen (osastonjohtaja, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus; CV), Ville Pönkä (siviili- ja kauppaoikeuden dosentti, Helsingin yliopisto; CV) ja Olli Sailas (OTK, KTM; CV) sekä ulkomaalaisina jäseninä Niuscha Bassiri (Partner, Hanotiau & van den Berg, Belgia; CV), Toomas Vaher (Partner, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Viro; CV) ja Galina Zukova (Partner, Bélot Malan & Associés, Ranska; CV).

”Meillä on ilo ja kunnia toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi välimieslautakunnan hallitukseen. Kullakin uudella hallituksen jäsenellä on pitkä kokemus riitojen ratkaisusta sekä asiamies- että välimiestehtävistä, ja he tuovat hallituksen työhön uutta arvokasta näkökulmaa. Hallituksen jäsenillä on keskeinen rooli välimieslautakunnan päätöksenteossa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että hallituksessa on monipuolista kotimaista ja kansainvälistä osaamista”, välimieslautakunnan pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir toteaa.

”Haluamme lämpimästi kiittää tähän toimikauteen jäsenyytensä päättäviä Nina Kivirantaa (lakiasiainjohtaja, Outotec Oyj, Suomi), Gabrielle Nater-Bassia (Partner, Homburger AG, Sveitsi), Bo G. H. Nilssonia (Partner, Advokatfirman Lindahl KB, Ruotsi) sekä Nina Vilkovaa (Professor, Russian Academy of Foreign Trade, Venäjä) heidän ansiokkaasta työstään välimieslautakunnan hallituksessa”, Merikalla-Teir kiittää.

Keskuskauppakamarin välimieslautakunta määrää välimiehiä kotimaisiin ja kansainvälisiin välimiesmenettelyihin sekä hallinnoi menettelyjä, jotka käydään Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tai nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimieslautakunta voi myös toimia nimeävänä tahona UNCITRAL välimiesmenettelysääntöjen mukaisissa menettelyissä. Lisäksi lautakunta hallinnoi Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisia menettelyjä. 

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti välimieslautakunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, enintään kolme varapuheenjohtajaa ja enintään 12 muuta jäsentä. Hallituksessa on oltava sekä suomalaisia että ulkomaalaisia jäseniä. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsen voidaan nimittää uudelleen enintään kahdelle toimikaudelle. Hallitus tekee kokouksissaan sääntöjen edellyttämiä päätöksiä.