Kilpailukykyinen Eurooppa edellyttää yhteisiä pelisääntöjä

Euroopassa joudutaan ratkaisemaan lähitulevaisuudessa ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon ja populismiin liittyviä kysymyksiä. Suomella on hyvät mahdollisuudet toimia suunnäyttäjänä esimerkiksi ilmasto- ja energiapolitiikassa.

Kaja Kallas. Kuva: Kimmo Penttinen

”Euroopassa ei voida sivuuttaa ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon ja populismiin liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat osaltaan EU:n kilpailukykyyn lähitulevaisuudessa”, toteaa Viron reformipuolueen puheenjohtaja, oppositiojohtaja Kaja Kallas. Kallas puhui Keskuskauppakamarin seminaarissa, jossa pohdittiin EU:n tulevaa viittä vuotta.

Kallas painotti puheenvuorossaan vahvaa ja yhtenäistä Eurooppaa, jotta EU pysyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin. Hän näkee populismin nousun yhtenä haasteena Euroopan kehitykselle.

”Esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä populistit ovat usein äänessä, mutta he eivät tarjoa esittämiinsä ongelmiin ratkaisuja. Ongelmia ei voida ratkaista yhden maan näkökulmasta käsin ja sysäämällä niitä muiden EU-maiden harteille”, sanoo Kallas.

Kilpailukyvystä puhuessaan hän painotti myös teknologian, jatkuvan oppimisen ja yhteisten pelisääntöjen merkitystä.

”On selvää, että meillä pitää olla säännöt, jotta yrityksillä on parhaat mahdollisuudet toimia myös globaaleilla markkinoilla. Ongelmana on, miten luomme yhtenäiset säännöt, koska EU-maat haluavat hyvin pitkälti määritellä säännöt omista lähtökohdistaan. Tällöin eri mailla ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mikä on paras tapa toimia yhdessä. Vain yhdessä me voimme kuitenkin kilpailla globaaleilla markkinoilla USA:a ja Kiinaa vastaan”, hän jatkaa.

Sisämarkkinat ovat kotimarkkinat

Toimivat EU:n kotimarkkinat ovat elintärkeät Suomen talouden, työpaikkojen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta.

”Euroopan kilpailukyky syntyy sisämarkkinoista, kauppapolitiikasta ja kestävästä kasvusta. Sisämarkkinoilla Suomella on annettavaa erityisesti kierto- ja tietotaloudessa”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan sisämarkkinoiden BKT-hyödyt ovat jopa + 30 prosenttia, jos markkinat toimivat USA:n tavoin. Tämä vaatii kuitenkin fiksua sääntelyä tai protektionistisen sääntelyn karsimista.

”Tiukat tavoitteet vaativat tehokkaat keinot. Hyväkään sääntely ei auta, jos EU-maat eivät sitä noudata. Komission on valvottava yhteisten pelisääntöjen noudattamista. Junckerin kausi on ollut kauppapoliittisesti EU:n menestyksekkäin ja hänen komissionsa aikaista hyvää perintöä tulee jatkaa”, Romakkaniemi summaa.

Kaja Kallas ja Juho Romakkaniemi puhuivat Keskuskauppakamarin kesäkokousseminaarissa Helsingissä 11.6. Seminaarin aiheena oli “EU:n tulevaisuus ja Euroopan kilpailukyky – millä eväillä kestävään kasvuun”.