Korona-aiheiset huijausviestit lisääntyneet – Tarkista oikea tieto aina virallisista lähteistä

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

Sähköpostihuijaukset ja erilaiset haittaohjelmat, tietojen kalasteluyritykset sekä palvelunestohyökkäykset ovat lisääntyneet koronavirusepidemian aikana. Aidoilta näyttäviä kalasteluviestejä on lähetetty erityisesti koronaviruksen varjolla. Keskuskauppakamari kehottaa tarkkaavaisuuteen ja huolellisuuteen sähköpostien ja maksatusten suhteen. 

“Kyberturvallisuuskeskus on tiedottanut, että viime viikkojen aikana on ollut liikkeellä korona-aiheisia huijausviestejä. Huijausviesteissä olevia linkkejä ei tule avata, ja viestit kannattaa poistaa välittömästi. Koronavirukseen liittyvää tietoa tulee hakea suoraan virallisista lähteistä”, Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri sanoo. 

Meren mukaan digitalisaatiokehitys on tuonut yritysten toimintaan uusia turvallisuushaasteita. Tehokas varautuminen uhkiin turvaa yrityksen toimintakyvyn ja mahdollistaa liiketoiminnan häiriöttömyyden. 

Tänään julkaistussa juridiikkakatsauksessa on tuotu esiin, että yritysten hallitusten on tärkeää olla perillä organisaation kyberturvallisuudesta. Hallituksen on tärkeää arvioida esimerkiksi sitä, mitkä järjestelmät ja prosessit ovat yrityksen kannalta kriittisiä ja mitä mahdollisia riskejä niihin liittyy”, Meri sanoo. 

Katsauksesta käy ilmi, että tietosuojakysymykset ovat aiheuttaneet Suomessa haasteita varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Puutteita on saattanut olla esimerkiksi rekisteröityjen informoinnissa sekä riittävän tietoturvan tason varmistamisessa 

”Euroopan unionin alueella annetaan lähes viikoittain sakkoja tietosuoja-asetuksen vastaisista toimista. Sakkoja on tullut esimerkiksi siitä, että yritys ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta nimittänyt organisaatioon tietosuojavastaavaa ja sen takia, että yritys on lähettänyt henkilötietoja sisältäneen sopimuksen erehdyksessä väärälle henkilölle”, sanoo Meri. 

“Koronavirusepidemian aikana on tärkeää muistaa, että terveystiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin ja näitä tietoja on suojeltava erityisen tarkasti. Henkilötietojen käsittelyn on oltava aina tarpeellista ja oikeasuhtaista.”  

Keskuskauppakamarin juridiikkakatsauksessa keskitytään muun muassa tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin, jotka ovat äärimmäisen ajankohtaisia myös koronavirusepidemian aikana. Tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien aiheiden lisäksi juridiikkakatsauksessa esitellään vuoden alusta voimaan tullutta lakia irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista. Katsauksessa arvioidaan myös muun muassa Brexitin vaikutuksia aineettomiin oikeuksiin sekä tavarantarkastuksen merkitystä kiistanalaisissa tilanteissa. 

Katsauksen laativat Keskuskauppakamarin juristit, joilla on kokemusta muun muassa yhtiö-, vero-, sopimus- ja työoikeudesta sekä tietosuoja-, IPR- ja corporate governance -kysymyksistä. Seuraava katsaus julkaistaan alkusyksystä.

Kategoriat:Koronakriisi, Erkko Meri