Lakkoilu vaikuttaa myös investointeihin

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi pahoittelee ammattiyhdistysliikkeen poliittisista lakoista aiheutuvia kumulatiivisia vaikutuksia Suomen taloudelle ja sivullisille.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. (Kuva: Roni Rekomaa)

”Keskuskauppakamarin hallitus oli tänään koolla ja keskusteluissa sivuttiin myös ammattiyhdistysliikkeen poliittisia työtaistelutoimenpiteitä koskien hallituksen valmistelemaa esitystä irtisanomisen helpottamisesta. Elinkeinoelämän piirissä koetaan laajalti kohtuuttomaksi, että näillä poliittisilla lakoilla vahingoitetaan täysin viattomia sivullisia, jotka ovat ikävimmillään toisia palkansaajia. Heillä ei ole asiaan osaa, mutta he kärsivät eniten painostustoimenpiteistä”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi korostaa, että työtaisteluiden vaikutukset kohdistuvat täysin kiistan ulkopuolisiin: yrityksiin, työntekijöihin ja koko Suomen talouteen. Lisäksi ne ovat omiaan vähentämään Suomen houkuttelevuutta investointien kohteena.

”Ehkä kouriintuntuvimmillaan tämä huoli oli tunnistettavissa julkisuudessa olleista, toimenpiteistä kuulleen yritysjohtajan ensikommenteista. Hän totesi, että eniten harmittaa työntekijöiden puolesta, joista moni on asuntovelallisia ja perheellisiä, ja jotka ovat ylityökorvauksen turvin pystyneet lyhentämään asuntolainojaan”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemi kokee ammattiyhdistysliikkeen painostustoimenpiteet vastuuttomina.

”On esitetty erilaisia arvioita siitä, paljonko suoria menetyksiä jokainen lakkopäivä aiheuttaa taloudelle. Vähemmälle keskustelulle on jäänyt huoli siitä, kuinka jokainen lakkopäivä vähentää maamme houkuttelevuutta investointikohteena. Näiden toteutumatta jääneiden investointien kumulatiivinen määrä jää pysyväksi kuopaksi Suomen talouteen tämän selkkauksen jälkeenkin”, hän harmittelee.

Romakkaniemi mainitsee, että esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa työtaisteluita yleisesti ottaen on vähemmän ja poliittiset lakotkin ovat Suomea rajatumpia.

”Muun muassa tämänlaiset seikat ovat osa kokonaisarviota, kun yrityksissä pohditaan investointien tulevaisuutta”, hän muistuttaa.