Sähkön hinnan nousu on vaikuttanut aurinkopaneelien kysyntään – Vältä nämä virheet aurinkopaneelin asennuksessa  

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Kuva: Roni Rekomaa

Aurinkosähkö on nyt kovassa suosiossa, etenkin sähkön hinnan jatkaessa kovaa nousuaan. Aurinkopaneelien asennukseen ja asennusajankohdan valitsemiseen voi kuitenkin liittyä ongelmia. Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) Ari Hoikkala ja Jukka Itkonen kertovat, mitä aurinkopaneelien hankinnassa ja asennuksessa tulisi ottaa huomioon.  

Aurinkosähkö kiinnostaa yhä useampaa sähkönkäyttäjää. Sähkön hinta on rajussa nousussa, jonka myötä paneelijärjestelmä alkaa olla investointina hyvinkin perusteltua. Ennen ostopäätöstä kannattaa tutustua aiheeseen esimerkiksi vierailemalla aurinkosähköstä kertovilla verkkosivuilla. Kattavalla perehtymisellä saa hyvän käsityksen aurinkosähköjärjestelmän laitteistosta, ohjeita järjestelmän suunnittelussa huomioitavista seikoista sekä vinkkejä tarjousten pyytämiseen, kertoo Jukka Itkonen.   

Itkonen painottaa paneelijärjestelmien hankinnassa suunnittelun merkitystä. 

”Hyvin tehty suunnitelma sisältää määritykset paneelien rakennusteknisestä asennuksesta, järjestelmän vaatimukset sähköturvallisuuden suhteen sekä laitteiston komponenttien ja johdotusten määritykset”, Itkonen sanoo. 

Aurinkopaneelijärjestelmän toimittajan valintaan on perehdyttävä tarkasti 

Itkosen mukaan hankinnassa tulee myös perehtyä paneelijärjestelmien toimittajaan. Aurinkosähkön kysynnän ollessa kasvussa on yrityksiä tullut alalle lisää. Hoikkala muistuttaakin, että kuluttajien kannattaa tehdä vertailuja varmistuakseen sopivasta yrityksestä. 

Paneelijärjestelmien sähköasennuksissa tulisi aina käyttää alan ammattilaista, painottaa Itkonen. 

”On tärkeää, että esimerkiksi johtojen vahvuudet valitaan oikein. Liian pienet johtopoikkipinnat aiheuttavat jännitehäviöitä, jolloin osa paneelilta saatavasta sähköenergiasta hukkuu matkalla. Ne ovat myös paloturvallisuusriski. Järjestelmän invertterin teho tulee valita oikein ja laite asentaa siten, että siitä ei aiheudu meluhaittaa. Mikäli järjestelmä sisältää akkuja, on akkutyypin valinnassa hyvä käyttää asiantuntijaa sekä valita akkujen sijainti niin, että se ei vaaranna paloturvallisuutta”, Itkonen sanoo.  

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju muistuttaa, että aurinkosähköjärjestelmien räjähdysmäisen kasvun ja suuren kiinnostuksen seurauksena alalle on tullut paljon lisää yrityksiä. Kuluttajien kannattaa varmistaa yrityksen riittävä kokemus aurinkosähköjärjestelmien asennuksesta, jotta varmistuu hyvästä lopputuloksesta.  

Nämä asiat tulee ottaa huomioon ennen aurinkopaneelin asentamista 

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. Tavarantarkastaja Ari Hoikkala muistuttaa, että aurinkopaneelin asennus ei ole järkevää, jos katon korjaus tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida käyttötarpeeseen sopiva mitoitus, katemateriaalille ja kattorakenteelle sopiva paneelityyppi, sen kiinnitystapa, vedenpitävyys ja elinkaari. Myös veden tulee päästä poistumaan katolta esteettömästi.  

Paneelin valinnassa tulee huomioida sijainti ja katon muoto. Myös katemateriaali, sen alusta ja kattorakenteet sekä niiden kantavuus vaikuttavat asiaan Hoikkala muistuttaa. 

”Perinteiset piipaneelit soveltuvat hyvin jyrkille katoille. Nykyään piipaneelit soveltuvat tietyillä kiinnitysmenetelmillä myös loiville bitumikatoille, asianmukaisesta kiinnitysmenetelmästä on kuitenkin syytä varmistua”, Hoikkala sanoo.  

Villakattojen kanssa tulee huomioida, että katon päälle tulevat raskaat pistemäiset kuormat aiheuttavat painaumia, lammikoitumisia ja voivat myös vaikuttaa negatiivisesti koko kattorakenteen tekniseen toimivuuteen esimerkiksi tukkimalla tuuletusuria, Hoikkala kertoo.   

Tavarantarkastajan apua tarvitaan silloin, kun huomataan asennusvirheitä, laitteistot eivät toimi suunnitellulla tavalla tai järjestelmän toimittajan kanssa ei päästä eteenpäin ongelman ratkaisemisessa. 

”Tietooni on tullut ongelmia lähinnä järjestelmien sähköasennuksissa. Johdotusten kiinnityksissä on ollut puutteita, samoin rasioiden ja kytkinlaitteiden kiinnityksissä. Johtoläpivientien teko vaatii huolellisuutta ja palo-osastojen läpiviennit on tehtävä asennusmääräysten mukaisina. Olevien rakennusten johdotukset joudutaan yleensä tekemään pinta-asennuksena, jolloin järkevästi valitut johtoreitit ja siisti asennusjälki ovat tärkeä osa hyvää lopputulosta”, Itkonen sanoo.  

”Kuluttajan olisi hyvä ymmärtää, missä vaiheessa paneelin asennus kannattaa tehdä. Katon kunto vaikuttaa merkittävästi siihen, kannattaako paneelia ylipäätään asentaa. Kattoremontista tulee erityisen kallis, jos huonokuntoiselle katolle on ensin asennettu paneelit ja viiden vuoden päästä joudutaankin uusimaan sekä katto että paneeli. Kuluttajan olisi tärkeää ymmärtää, mille katoille paneeli yleensäkin sopii, sekä käyttää ammattitaitoisia asentajia”, Raisa Harju kommentoi.  

HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla. Suomessa toimii noin 180 tarkastajaa, jotka tekevät vuosittain noin 600 tavarantarkastusta ympäri Suomea. HTT-nimikkeen edellytyksenä on alan koulutus ja pitkä työkokemus sekä HTT-kokeen hyväksytty suorittaminen.HTT-kokeen järjestää ja toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.    

Katso aiheesta

Forest.

Even a child knows how valuable the forest is. The fresh, breathtaking smell of trees. Echoing birds flying above that dense magnitude. A stable climate, a sustainable diverse life and a source of culture. Yet, forests and other ecosystems hang in the balance, threatened to become croplands, pasture, and plantations.