Suhdanteesta huolimatta työllisyystilanne jatkui vahvana – lakkojen arvioidaan lisäävän lomautusten määrää ja pidemmällä aikavälillä pysyvämpää työttömyyttä  

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala.

Työllisyyskehitys jatkui helmikuussa odotuksia valoisampana. Heikosta suhdannejaksosta huolimatta työllisyysasteen trendilukema on noussut kolmena peräkkäisenä kuukautena. 

Työllisyyskehitys jatkui helmikuussa odotuksia valoisampana. Heikosta suhdannejaksosta huolimatta työllisyysasteen trendilukema on noussut kolmena peräkkäisenä kuukautena. 

”Olisin odottanut, että pitkään jatkunut heikko suhdannejakso alkaisi jo painaa työllisyyttä voimakkaammin alaspäin, mutta toistaiseksi työmarkkinoilla riittää sitkeyttä. Heikko kysyntätilanne runtelee tiettyjä toimialoja, kuten rakentamista ja vientiteollisuutta, mutta muualla taloudessa työllisyys on pitänyt pintansa”, toteaa Appelqvist. 

Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 11 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille oli 77,8 prosenttia. Trendilukema on yllättäen noussut kolmena peräkkäisenä kuukautena. Edelleen ollaan silti selvästi alempana kuin vuoden 2022 lopussa, jolloin mitattiin nykyisen suhdannesyklin korkeimmat lukemat. 

Perinteinen 15–64-vuotiaiden työllisyystrendi oli 73,2 prosenttia. Viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla työllisyyden trendi laski selvästi, mutta sen jälkeen on kuljettu lähinnä vaakasuunnassa. 

Työttömänä oli helmikuussa 220 000 henkeä, mikä on 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi pysytteli ennallaan 7,7 prosentissa. Työttömyysasteen trendi on noussut selvästi kevään 2022 lähtötasolta, jolloin lukema oli 6,5 prosenttia. Helmikuussa ei kuitenkaan nähty lisää heikkenemistä, vaan tilanne oli vakaa. 

”Työttömyys on koholla, mutta vielä ollaan melko kaukana syvempien taantumajaksojen yhteydessä mitatuista lukemista. Mikä myönteistä, työttömyyden nousun rinnalla on nähty työvoiman kasvua, eli uusia ihmisiä on tullut työmarkkinoille. Muun muassa kasvanut maahanmuutto on auttanut tukemaan työllisyyskehitystä vaikeuksista huolimatta”, sanoo Appelqvist. 

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuussa 66 700 kappaletta. Lukema on 25 200 matalampi kuin vuotta aiemmin. 

Kokoaikaisesti lomautettuja oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan helmikuussa 35 300. Lomautukset nousivat edellisestä vuodesta 11 000:lla, mutta pysyivät ennallaan suhteessa tammikuuhun. 

”Helmikuun luvuissa ei vielä näy ammattiyhdistysten viimeaikainen lakkoilu, mikä tulee myöhemmissä julkistuksissa nostamaan lomautusten määrää ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti myös pysyvämpää työttömyyttä”, toteaa Appelqvist. 

Jukka Appelqvist

Pääekonomisti

+358 44 263 1051

Kategoriat:Työllisyys, Jukka Appelqvist