Yksituumainen ja käytännönläheinen EU on paras lääke murroksessa

Uuden EU-komission valinnan varmistuminen on odotettu uutinen yritysten keskuudessa. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori iloitsee, että uusi komissio pääsee vihdoin jatkamaan työtä kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kauppapolitiikan kehittämiseksi. Euroopan unionilta ja sen jäsenmailta kaivataan nyt entistä vahvempaa yhteistyötä, jotta EU pärjää maailman talouden murroksessa myös jatkossa. 

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuvaaja: Pasi Murto

Euroopan parlamentissa on ollut poliittista vääntöä jo muutaman kuukauden ajan. Komission valintaan liittynyt poliittinen epävarmuus ei ole ollut hyvä Euroopan taloudelle eikä investoinneille. 

”Käytännössä EU on ollut puoli vuotta rampa ankka, vaikka kasvavat geopoliittiset jännitteet ja kiristyvät kauppakiistat ovat tuntuneet maailmantaloudessa Eurooppaa myöten. Nyt EU ja sen uusi komissio pääsevät täydellä tarmolla kiinni käytännön työhön, kuten Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseen sisämarkkinoita kehittämällä ja kauppapolitiikan määrätietoiseen jatkamiseen”, sanoo Vuori, joka toimii myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenenä. 

”Näiden avulla Eurooppaan voidaan luoda kestävää kasvua, uutta työtä ja tulevaisuuden uskoa sekä vahvistaa entistä tasavertaisempia kilpailuedellytyksiä kilpailijamaihin verrattuna. Yli 500 miljoonan kuluttajan sisämarkkina on ainutlaatuinen asia maailmassa”, Vuori jatkaa.   

Vuoren mukaan Euroopassa on määrätietoisesti edistettävä ilmastoneutraalia teollisuutta ja yhteiskuntaa kiertotalous mukaan lukien sekä hyödynnettävä tehokkaasti digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla 

”EU ei saa kuitenkaan nyt sortua kunnianhimoisiin poliittisiin julistuksiin, jargonismiin ilman käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia toimia. Jo vuonna 2000 EU uhosi Lissabonin strategialla tekevänsä unionista maailman kilpailukykyisin talous 2010 mennessä. Tästä on opittava”, varoittaa Vuori.  

Kunnianhimoisempi ja käytännönläheisempi unioni 

Vaikka komission tuoreen puheenjohtajan Ursula von der Leyenin esittelemä ohjelma Euroopalle on nimeltään ”Kunnianhimoisempi unioni”, peräänkuuluttaa Vuori pragmaattisuutta tavoitteen toteutumiseksi. Talouden moottorien, eli eurooppalaisen yritysten rooli ja asema globaalissa kilpailussa tulee ymmärtää.     

”Uuden komission pitää muistaa, että yritykset luovat työpaikat Eurooppaan ja tarjoavat parhaan teknologian avulla ratkaisut myös ilmastohaasteisiin”, Vuori sanoo.  

Vuoren mukaan Euroopan unionilta ja sen jäsenmailta kaivataan nyt entistä vahvempaa yksituumaisuutta, jotta EU pärjäisi aidosti maailman talouden ja politiikan murroksessa. 

”Jokaisen jäsenmaan pitäisi ymmärtää, että muuttuvassa maailmassa yksikään niistä ei ole enää riittävän vahva yksin kohtaamaan ajan haasteet. Yhdessä ja yksituumaisena EU-maat pystyvät olemaan maailman johtava poliittinen ja taloudellinen vaikuttaja myös tulevaisuudessa”, Vuori päättää. 

Keskuskauppakamarin julkaisemassa EU-katsauksessa tarkastellaan muun muassa uuden komission ohjelmaa, unionin sisämarkkinoiden tilaa ja Brexitin vaikutuksia logistiikkaan. Katsauksen on koonnut Timo Vuori ja se julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa. Katsaus löytyy täältä.