Kilpailukykyinen Suomi

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Tavoitteenamme on Suomi, jonka kokonaishyvinvointi on korkein mahdollinen. Sellainen Suomi on kilpailukykyinen Suomi.

Suomi on jo nyt hyvä paikka olla ja yrittää. Mutta parantamisen varaakin vielä on. Varmin tapa yhteiskunnalle taantua on elää uskossa, että kaikki on hyvin. Tulevaisuuden menestys seuraa vain jatkuvasta halusta kehittää yhteiskuntaa.

Hyvinvoiva Suomi on sekä kasvu- että kustannuskilpailukykyinen maa. Kustannuskilpailukyky viittaa yritysten puhtaasti taloudelliseen kilpailukykyyn, joka pitää sisällään laajasti ottaen hyödykkeiden tuottamisen kustannukset verrattuna kilpailijamaihin. Kasvukilpailukyky on laajempi kilpailukyvyn käsite, joka pitää sisällään mm. toimivat instituutiot. Esimerkiksi vähäinen korruptio ja luotettava poliisi ovat tekijöitä, jotka parantavat kasvukilpailukykyä.

Keskuskauppakamarin julkaisu Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla näyttää askelmerkit sille, kuinka Suomesta on mahdollista tehdä maailman kilpailukykyisin maa vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kilpailukyvyn avaimet 2020-luvulla – Suomesta maailman kilpailukykyisin maa