Hallinnointikoodi

Hallinnointikoodi edistää hyvää hallintotapaa pörssiyhtiöissä

Pörssiyhtiöiden hallinnointijärjestelmä perustuu lainsäädäntöön. Arvopaperimarkkinayhdistyksen antama hallinnointikoodi täydentää lakisääteisiä menettelytapoja. Hyvä ja kansainvälisesti korkeatasoinen hallinnointitapa edistää suomalaisten pörssiyhtiöiden houkuttelevuutta sijoittajien näkökulmasta.

Hallinnointikoodin keskeinen tavoite on avoimuuden, läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden sekä hyvän hallintotavan edistäminen tavalla, joka tukee suomalaisten pörssiyhtiöiden kilpailukykyä ja menestystä. Hallinnointikoodi yhtenäistää yhtiöiden tiedonantokäytäntöjä ja lisää osakkeenomistajille ja muille sijoittajille annettavaa tietoa. Hallinnointikoodi myös lisää avoimuutta pörssiyhtiön hallinnoinnista sekä johdon palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

Hallinnointikoodi 2020