Toimivat rahoitusmarkkinat

Vaikutamme sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla siihen, että pääomamarkkinoiden sääntely edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Osallistumme arvopaperimarkkinoiden itsesääntelyyn Arvopaperimarkkinayhdistyksessä ja Listayhtiöiden neuvottelukunnassa.

Toimivat kansalliset pääomamarkkinat ovat yksi kilpailukykyisen talouden perusedellytyksistä. Pääomamarkkinoilla on keskeinen asema yritysten kasvun rahoittamisessa. Pörssiin listautuvat yritykset ovat tyypillisesti listaamattomia yrityksiä kasvuhakuisempia. Kasvuhakuisuus näkyy myös luotujen uusien työpaikkojen määrässä.

Pääomamarkkinoiden sääntely perustuu pääosin EU-sääntelyyn. Suomalaisten pääomamarkkinoiden houkuttelevuutta voidaan kuitenkin tukea myös kansallisilla ratkaisuilla. Teemme työtä sen eteen, että Suomessa olisi toimivat ja tehokkaat pääomamarkkinat.

Tavoitteemme on, että:

  • rahoitusta on saatavilla kaiken kokoisille ja kaikissa kehitysvaiheissa oleville yrityksille
  • pääomamarkkinoiden sääntely edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä
  • suomalaiset pääomamarkkinat ovat houkuttelevia kansainvälisten sijoittajien näkökulmasta ja
  • pörssilistautuminen on kasvaville yrityksille houkutteleva vaihtoehto

Arvopaperimarkkinoiden itsesääntely

Osallistumme aktiivisesti arvopaperimarkkinoiden itsesääntelyn laadintaan Arvopaperimarkkinayhdistyksessä ja Listayhtiöiden neuvottelukunnassa.

Arvopaperimarkkinayhdistys on Keskuskauppakamarin, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Nasdaq Helsinki Oy:n joulukuussa 2006 perustama yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä tehostamalla varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat yhdenmukaiset. Yhdistys on laatinut hallinnointikoodin ja ostotarjouskoodin, ja antaa tarvittaessa näitä itsesääntelynormeja koskevia tulkintoja.

Listayhtiöiden neuvottelukunta on Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) perustama vapaamuotoinen pörssiyhtiöiden yhteistyöelin. Sen tarkoituksena on edistää pörssiyhtiöiden välistä vuorovaikutusta erityisesti arvopaperimarkkinoiden sääntelyä koskevissa kysymyksissä. Neuvottelukunta pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että toimintaympäristöä kehitetään ensi sijassa hyvin valmistellulla itsesääntelyllä. Neuvottelukunta voi esittää Arvopaperimarkkinayhdistykselle näkemyksiä mahdollisista itsesääntelyhankkeista. Neuvottelukunta on myös laatinut malliasiakirjoja pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia ja sisäpiirihallintoa varten.