Aiemmat vuoden vastuullisuusteko -finalistit

Aiemmat vuoden vastuullisuusteko -finalistit

Keskuskauppakamari haluaa nostaa esille yritysten vastuullisuustyötä Vuoden vastuullisuusteko -kilpailun avulla. Kilpailun tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yritysten tekemästä vastuullisuustyöstä ja nostaa esille niin pieniä kuin suuriakin vaikuttavia vastuullisuustekoja.

Vuoden vastuullisuusteko 2023 on Suomen Paralympiakomitean Vammaiset vaikuttajiksi -hanke. Vuonna 2022 Vuoden vastuullisuustekona palkittiin FabPatch Vaatelaastari ja vuonna 2021 palkittiin 4H Taimiteko.

Suomen Paralympiakomitea – Vammaiset vaikuttajiksi

Vammaiset vaikuttajiksi on Suomen Paralympiakomitean järjestämä ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka tarjoaa koulutusta vammaisille henkilöille, jotka haluavat toimia liikunnan ja urheilun vaikuttamistehtävissä. Kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä koulutusohjelmasta, joista molempiin valittiin vuosittain 13 motivoitunutta osallistujaa ja heille 13 mentoria. Vammaiset vaikuttajiksi -hankkeen tavoitteena on lisätä vammaisten henkilöiden valmiuksia edetä päätöksenteon paikkoihin urheilussa tai muualla yhteiskunnassa sekä edistää urheilun yhdenvertaista toimintakulttuuria yleisesti. Koulutusohjelmaan osallistuneesta 52:sta henkilöstä useampi on jo pyrkinyt ja päässyt liikunnan, urheilun ja yhteiskunnan päätöksenteon paikoille.

Alla olevan videon näkyminen vaatii evästeiden hyväksymisen.

Tampere-talo – Matalan kynnyksen ilmaistapahtumat yhteisön kohtaamispaikkoina

Tampere-talon matalan kynnyksen ilmaistapahtumat mahdollistavat sen, että myös ne, joilla ei ole mahdollisuutta ostaa lippuja konsertteihin tai esityksiin, voivat nauttia kulttuurista. Haluamme olla osa kaupunkiamme ja sen yhteisöjä, ja ilmaistapahtumat tarjoavat tilaisuuden tuoda ihmiset yhteen, edistää yhteisöllisyyttä ja luoda paikan, jossa kaikki voivat tuntea kuuluvansa. Vuoden 2023 aikana Tampere-talon ilmaistapahtumissa on käynyt elokuun loppuun mennessä noin 15 000 kävijää. Ilmaistapahtumat ovat osa laajempaa vastuullisuustyötä, ja niiden tarkoituksena on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja tarjota monipuolisia elämyksiä kaikille kaupunkilaisille.

Tietoevry – Rekrytointitapojen muutos johti naishakijoiden määrän kasvuun

Maskuliinisten sanojen käyttö rekrytointi-ilmoituksissa voi vähentää naisten mielenkiintoa tehtävää kohtaan*. Tietoevry puuttui asiaan yhdenvertaisuuskonsultin avulla. Tietoevry julkaisi saman-aikaisesti rekrytointi-ilmoituksia maskuliinisella kielellä sekä kielellä, jossa oli käytetty neutraalimpia ilmaisuja. Esimerkkejä muutoksista ovat esimerkiksi  “compentent” > “knowledgeable”, “independent” > “self-starter”. Esimerkiksi Front end developer -tehtävässä Suomessa, jossa oli käytetty neutraalia kieltä, naishakijoiden osuus oli 36 % , kun sama tehtävä maskuliisin sanamuodoin sai 14 % naishakijoita. Kaikkiaan kokeilussa saatiin 32 % enemmän naishakijoita kun rekrytointi-ilmoitus julkaistiin neutraalilla kielellä. Oppeja jalkautetaan parhaillaan Tietoevrylla globaalisti.

*Gaucher, Friesen & Kay, 2011, Evidence That Gendered Wording in Job Advertisements Exists and Sustains Gender Inequality