Auktorisoinnilla lisäarvoa kiinteistöarvioinnin osaamiseen

Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju. Kuva: Roni Rekomaa

Iso osa niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin varallisuudesta on kiinni asunnoissa ja kiinteistöissä. Ammattitaitoinen ja perusteltu kiinteistöjen arvonmääritys on tärkeää sekä riskienhallinnan että riitojen ehkäisyn kannalta. Pitkään jatkunut pandemia ei ole ainakaan helpottanut markkinoiden ennustettavuutta. Myös suuret megatrendit, kaupungistuminen ja ikääntyminen, muokkaavat markkinoita.

Kiinteistöjen luotettavaa arvonmääritystä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun yritys hankkii uutta toimitilaa tai suunnittelee yritysjärjestelyitä. Kiinteistösijoittaja voi tarvita luotettavaa arvonmääritystä esimerkiksi kiinteistösalkun arvon kehittymisen seuraamiseen.

Kuluttajat tarvitsevat luotettavaa arvonmääritystä etenkin haasteellisilla markkinoilla tai ehkäistäkseen turhia riitoja perinnönjaossa tai osituksessa. Luotonantajan näkökulmasta on entistä tärkeämpää pystyä määrittelemään oikeellinen vakuusarvo. Osaavaa arvonmääritystä tarvitaan myös erityiskohteissa, kun halutaan luotettava arvonmääritys esimerkiksi sairaalan tai sotekiinteistön, hotellikokonaisuuden, golfkentän tai kirkon arvosta.

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) ovat arviointialan ammattilaisia, joiden laatimat kiinteistöarviot perustuvat standardiin ja joiden arviointitoimintaa valvotaan.

AKA-koe osaamisen mittarina

Keskuskauppakamari järjestää kerran vuodessa kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen (AKA-koe). Kokeeseen pyritään hakumenettelyllä ja jo kokeeseen pääsy edellyttää osaamista arvioinnin saralla. Kokeessa voi erikoistua asuntoarviointiin, maa- ja metsätalouskiinteistöarviointiin tai kaikkein vaativammassa koeluokassa sekä edellä mainittuihin että toimitiloihin ja erityiskohteisiin. Koe mittaa arviointiosaamista sekä arviointialan lainsäädännön, kansainvälisen arviointistandardin ja arviointijärjestelmän tuntemusta monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti.

Auktorisointikokeen läpäisseet sitoutuvat noudattamaan hyvää kiinteistöarviointitapaa, kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä sekä kansainvälistä arviointistandardia (IVS). Näiden noudattamisen osalta arvioijan toimintaa myös valvotaan, joka on tärkeää järjestelmän uskottavuuden kannalta.

Auktorisoinnin hankkineelle tämä on mainio tapa osoittaa ulkopuolisille oma osaamisensa ja pätevyytensä. Arviointiin liittyvissä työtehtävissä AKA-auktorisointi on työmarkkinoilla hyvä myyntivaltti ja tarvetta arvioinnin osaajille totisesti on. Arvioinnin tilaajalle auktorisointi puolestaan antaa takeet arvioijan osaamisesta ja tyypillisesti AKA-arvioijaa käytetäänkin silloin, kun tilaaja haluaa varmistua arvioijan asiantuntemuksesta, puolueettomuudesta ja arvioinnin riittävistä perusteluista.

AKA-auktorisointi käytännön työssä

AKA-auktorisoituja on tällä hetkellä Suomessa noin 270 ja he toimivat ympäri Suomen monipuolisissa työtehtävissä, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Osa auktorisoiduista on erikoistunut juuri tietyntyyppisten kohteiden arvonmääritykseen, osa taas palvelee asiakkaitaan laajemmalla skaalalla. Järjestelmän piiristä löytyy arvioijia yksinyrittäjistä suurten kansainvälisten arviointiyritysten työntekijöihin. Myös arviointitoimeksiannot ovat hyvin erilaisia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kuin hiljenevien seutujen markkinoilla. Yksi yhteinen piirre kuitenkin säilyy – ammattitaitoinen, puolueeton ja riittävän hyvin perusteltu arvonmääritys.

Usein etenkin viralliseen käyttöön tehtyjen arvioiden osalta (esim. rahoitus, tilinpäätös, ositus) auktorisointia pidetään edellytyksenä arvioiden laatimiselle. Auktorisointi lisää myös ammatillista uskottavuutta ja omaa ymmärrystä arvioinnista. Kaikki auktorisoidut eivät itse laadi arviolausuntoja, vaan pikemminkin käyttävät niistä ilmenevää tietoa hyödyksi omassa työssään. Näissä tilanteissa auktorisoinnista haetaan syvällisempää ymmärrystä kiinteistöarvioinnin viitekehyksestä. Näin ollen myös muutoin arvioinnin kanssa työskentelevien on perusteltua hankkia itselleen auktorisointi. Syksyllä 2021 auktorisoiduille tehdyn kyselyn mukaan lähes 90 % arvioinnin tilaajista arvostaa auktorisointia kohtuullisesti tai paljon!

Kiinnostuitko AKA-kokeesta tai haluatko löytää pätevän arvioijan?

Hakuaika AKA-kokeeseen on parhaillaan käynnissä! Hakuaika umpeutuu 7.2.2022 klo 16.15 ja koe järjestetään 21.5.2022. Valmennusta kokeeseen järjestävät mm. Kiinko ja Rastor-instituutti. Lisätietoja kokeeseen hakeutumisesta täältä:

Jos puolestaan tarvitset auktorisoidun kiinteistöarvioijan tarjoamia palveluita, voit etsiä tilanteeseesi sopivaa asiantuntijaa Keskuskauppakamarin verkkosivujen kautta: 

Jutun kirjoittaja vastaa Keskuskauppakamarissa kiinteistönarviointilautakunnan ja tavarantarkastajalautakunnan toiminnasta.

Kategoriat:Kiinteistönarviointi, Raisa Harju