Mitä merkitystä politiikalla on yrityksille?

18.06.2021
Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky
Johanna Sipola

Uusimmat

Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola. Kuva: Liisa Takala

Jokaisen yrityksen tulisi olla kiinnostunut poliittisesta päätöksenteosta samasta syystä kuin jokaisen kansalaisen olisi syytä äänestää: vain osallistumalla voit vaikuttaa.  

Yritykset ovat yhteiskunnan kantava voima. Paitsi että yksityinen sektori työllistää yli 70 prosenttia työssäkäyvistä ihmisistä, synnyttää yritystoiminta valtaosan niistä verotuloista, joilla hyvinvointiyhteiskuntaamme ylläpidetään. Vuonna 2019 yritystoiminnan verojalanjälki oli noin 69 miljardia euroa. 

Voisi kuvitella, että yhteiskunnan ja yritysten intressit ovat yhteneväiset. Mitä parempi toimintaympäristö yrityksillä on, sitä enemmän yritykset investoivat, työllistävät ja kasvattavat yhteistä kakkua. Vaikka yritysten ja yhteiskunnan kohtalonyhteyttä harva kiistää, on todellisuus hyvin paljon ristiriitaisempi.  

Yritysten toimintaympäristössä on monia ongelmia, joita poliittisten päättäjien tuntuu olevan vaikea tunnistaa tai korjata. Myös suurista linjoista on erimielisyyttä. Poliittiset ideologiat ohjaavat päättäjiä etsimään ongelmiin erilaisia ratkaisuja ja piru piilee aina yksityiskohdissa. Tuntuu, että poliitikkojen ymmärrys kansainvälisen liiketoiminnan todellisuuteen ei aina ole ajan tasalla. Toisaalta yritysten johdossa poliittinen päätöksenteko voi tuntua hitaalta ja jopa järjenvastaiselta. 

Poliittinen päätöksenteko vaikuttaa jokaisen yrityksen kilpailukykyyn ja toimintaympäristöön. Ei ole yhdentekevää, minkälainen verotus Suomessa on tai toimiiko investointien luvitus sujuvasti. Keskeinen arvo yrityksille politiikan suhteen on ennustettavuus. Ennustettava, pitkäjänteinen politiikka mahdollistaa investointeja ja luo luottamusta. Ennustettavuuden heikentyminen taas kasvattaa poliittisia riskejä, joilla voi olla suoraan negatiivisia vaikutuksia yksittäisen yrityksenkin liiketoimintaan. 

Poliittiset riskit kasvussa – Mitä yritys voi tehdä? 

Poliittiset riskit ovat yritysten näkökulmasta kasvussa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Viime keväänä julkaistussa OP:n suuryritystutkimuksessa lähes 81 prosenttia vastaajista koki, että Suomen poliittiseen johtamiseen liittyy epävarmuutta. Luku on vertailusarjassa ennätyskorkea. Lisäksi tutkimuksen mukaan yhä useampi suuri yritys näkee Suomen poliittisen johdon toiminnan jopa uhkana tekemiselleen.  
 

Tärkeintä kasvaneissa poliittisissa riskeissä on tunnistaa ne ja seurata niitä – vain sen jälkeen riskejä voi myös hallita. Yritysten tulee siis kohdella poliittisia riskejä kuten muitakin riskejä. Riskin voi pitää, välttää, siirtää tai ratkaista. 

Tunnistettuaan riskin, paras vaihtoehto yritykselle on löytää ongelmaan ratkaisu tai yrittää vähintäänkin pienentää riskiä. Yrityksen ei kannata jäädä sivusta seuraajaksi omaan yritykseen vaikuttavassa asiassa. Paitsi, että tekemättömyys on harvoin liiketoiminnan näkökulmasta viisasta ja voi johtaa riskienhallinnan kannalta arvaamattomiin lopputuloksiin, janoaa avoin yhteiskunta yrityksiä mukaan vaikuttamaan ja keskustelemaan. Käpertyminen on yhä harvemmin yrityksille toimiva vaihtoehto.  

Ongelmien ratkaiseminen ja riskien pienentäminen vaativat yrityksiltä hereillä olemista, osuvaa poliittista tilanneanalyysia ja oikea-aikaista vaikuttamista. Tämä taas vaatii osaamista poliittisesta päätöksenteosta.  Ymmärrystä siitä, miten järjestelmä toimii, kenellä on valtaa ja miten muutokset syntyvät. Tämän ymmärryksen lisäämisessä Keskuskauppakamarin yhteiskuntaohjelma auttaa mielellään. 

Keskuskauppakamari järjestää Yritysjohdon yhteiskuntaohjelman 6.10.-8.12.2021.  
Tutustu ohjelmaan.

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Politiikka, Työelämä, Johanna Sipola