Sähkön hintakatto on huono ratkaisu sähköpulaan

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund.

Pääministeripuolue SDP:n suunnitelma esittää sähkölle hintakattoa on huono tapa puuttua sähkön tuotannon vajeesta johtuvaan ongelmaan. Hintaa alentamalla sähkön kysyntä lisääntyy, vaikka tarjonta on niukkaa. Silloin hinta nousee entisestään niille, jotka eivät ole hintakaton piirissä – esimerkiksi yrityksille.

Myös kiertävien sähkökatkojen riski kasvaa tässä tilanteessa. Pahimmassa tapauksessa yritykset joutuvat maksamaan hurjia hintoja käyttämästään sähköstä, mutta kärsivät silti vakavista sähkökatkoista. 

Tuoreimmassa kauppakamarikyselyssä jopa 85 prosenttia yrityksistä kertoi, että kiertävät sähkökatkot aiheuttaisivat yritykselle haittaa. Sähkökatko pysäyttää monien yritysten toiminnan kokonaan ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille mittavia kustannuksia ja vahinkoja.

Sähkön arvonlisäveroa on juuri joulukuun alusta alennettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Voimaan on astumassa lisäksi sähkövähennys ja -tuki, joilla erityisen suuriksi talven aikana kohonneista sähkölaskuista kotitaloudet voivat saada jopa noin 2500 euroa tukea. Uusia toimia vaadittaessa kannattaa ottaa huomioon jo päätettyjen toimien vaikutus. On järkevämpää kompensoida kuluttajille hintaa tarvittaessa säätämällä jo nyt tehtyjen tukien ehtoja.

Jos uusia kriisitoimia suunnitellaan, yrityksiä ei voi sulkea ulos. Huippukorkeat sähkön hinnat ovat uhka myös yrityksille ja työpaikoille. Keinoja kartoittaessa on oltava järkevä, ettei aiheuteta lisää ongelmia.

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Ilkka-Pohjalaisessa, Kalevassa, Länsi-Suomessa, Lapin Kansassa, Kainuun Sanomissa, Iisalmen Sanomissa, Pieksämäen Lehdessä ja Sähköinsinöörit-lehdessä.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Politiikka, Energia, Juho Romakkaniemi